TRT İZMİR RADYOSU FASIL PROGRAMLARININ MAKAM ÇEŞİTLİĞİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ
ANALYSIS OF TRT IZMIR RADIO FASIL PROGRAMS IN TERMS OF MAQAM DIVERSITY

Author : Selahaddin ABİDİN
Number of pages : 512-520

Abstract

Bu çalışmada Türk Sanat Müziğimizin önemli bir parçası olan fasıl anlayışının geçmişte uygulanış biçimi ile günümüzdeki icrası arasındaki farklılıklar ortaya konmakta, TRT İzmir Radyosu’nda 1994-2018 yılları arasında yayınlanmış fasıl programları makam çeşitliliği bakımından incelenmektedir. İncelemede, TRT İzmir Radyosu’nda icra edilmiş fasıllar en çok kullanılandan en az kullanılan makama doğru sıralanmıştır. Bu sıralamanın ilk 10 makamı, TRT repertuvarında en çok eser verilmiş 10 makam ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmada istatistiksel teknikler kullanılmış ve her iki makam sıralamasında da ortak olarak 7 makamın yer aldığı görülmüştür. Bu makamlar, Hüseyni, Hüzzam, Kürdilihicazkar, Nihavent, Rast, Hicaz ve Hicazkar olarak sıralanmaktadırlar. Ortak makamların çokluğuna rağmen, bu makamların TRT İzmir Radyosu fasıl programlarında kaç fasılda kullanıldığı ve repertuvarda verilmiş eser miktarları karşılaştırıldığında, radyo programlarında en fazla eser verilmiş makamdan en fazla fasıl yer aldığı söylenemez. Bunun sebebi radyo programlarında fasıl repertuvarlarını hazırlayan şeflerin kendi bilgi birikimleri ve yönelimleri olarak açıklanabilir.

Keywords

Fasıl, TRT İzmir Radyosu, makam

Read: 2

Download: 6