MUHTARLAR TOPLANTISI’NIN SİYASİ İÇERİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
AN EVALUATION ON THE POLITICAL CONTENT OF THE MUKHTARS MEETING

Author : Habib AYDIN
Number of pages : 149-163

Abstract

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Türk siyasi hayatında birçok siyasi girişimler gerçekleştirmiştir. Bunlardan bir tanesi de Muhtarlar Toplantısıdır. Bu toplantılara neden ihtiyaç duyulduğu ve içeriği bakımından ne tür konulara değinildiği bu çalışmada popülizm paradigması üzerinden analiz edilecektir. Cumhurbaşkanlığı tarafından, ilk defa, muhtarların çeşitli illerden davet edilmesinin siyasi bir amacının ne olduğu sorusu güncelliğini korumaktadır. Siyasi amacının yanından muhtarların görevleri üzerine idari bir amacının olup olmadığı bu çalışmada ele alınacaktır. Partili Cumhurbaşkanı modelinin de, Türk siyasi hayatında uygulanmaya başlaması ile birlikte bu toplantıların, AK Parti ideolojisine meşruiyet oluşturma amacı da ayrıca incelenecektir.

Keywords

Ak Parti, Muhtarlar Toplantısı, Siyasi İktidar

Read: 4

Download: 9