DONALD RODNEY, LOUİSE BOURGEOİS VE ANTONY GORMLEY’İN ESERLERİNDE KIRIL(G)AN EV: BEDEN
IN THE WORKS OF DONALD RODNEY, LOUISE BOURGEOIS AND ANTONY GORMLEY FRAGILE HOUSE: BODY

Author : Nazif GÜR
Number of pages : 355-363

Abstract

Ev, insanın hem somut barınma ihtiyacını hem de soyut ihtiyaçlarını gidermektedir.Mimari bir yapı olan ev, insanın fizyolojik, sosyolojik, ekonomik ve estetik ihtiyaçlarını karşılayarak kullanıcısı tarafından etkileşime girilmekte vezamanla yuvaya dönüşmektedir. Ontolojik açıdan bakıldığında ev, insanın yaşadığı dünyaya ait hissedebilmesi için vazgeçilmez bir yapıdır.“Ben”ini kurulmuş dış düzenin hengâmesi içinde bulamayan sanatçılar kaçarak sığınacağı evinde kendi “ben”inin dünyasına ağmaya çalışmışlardır. Başka bir ifadeyle ev, bireyinkendi “ben”ine, kendi içine kapanan yapılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ev kimi zaman huzur duygusunu kimi zaman da tekinsizliği perçinlemektedir. Bu çalışmada; farklı pratiklere sahip sanatçıların ev ile oluşturduğu negatif ve pozitif deneyimlerle kimliğin oluşması ve yaratıcı bir yeti olan hayal gücü ile ev-beden özdeşliğini ne şekilde yorumladıkları incelenecektir.

Keywords

Antony Gormley, Beden, Donald Rodney, Ev, Louise Bourgeois

Read: 2

Download: 7