TONAL BİR FORMDA MODAL ALAN YARATMAK: PILATI, LA MİNÖR VİYOLONSEL SONATI, I
CREATING THE MODAL AREA IN A TONAL FORM: PILATI, SONATA IN A MINOR FOR CELLO AND PIANO, I

Author : Senem Hazal AKIN -İsmet KARADENİZ
Number of pages : 549-569

Abstract

19. yy. sonlarından itibaren bestecilerin, net bir şablona sahip olan Sonat-Allegro formunun tonal alan hakimiyetini etkileyecek nitelikte modal veya dizisel yeni ses organizasyonları sergilemeye başladıkları görülmektedir. Modern İtalyan müziğinin öncü bestecilerinden Mario Pilati’nin, 1929 tarihli La Minör Viyolonsel Sonatı’nın ilk bölümünü (I. Moderato mosso) ele alan bu çalışma, aynı zamanda Sonat (veya Sonat-Allegro) formundaki söz konusu bölümün, analitik düzeydeki ilk incelemesidir. Çalışmada, geleneksel Sonat form şablonuna uygunluk derecesine odaklanılmış olan eser bölümü, öncelikle ton alanları ve materyallerin karakter farklılıkları gözetilerek temalarına ayrılmıştır. İkinci olarak ise eserin modern yaklaşımının ne şekilde gerçekleştirildiği irdelenmiş, bestecinin tonal armoninin alışıldık ses organizasyonlarının dışına çıkmak için hangi araçları ne şekilde ve ne yoğunlukta kullandığına açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Analiz sonucunda; bestecinin, Sonat formuna genel hatlarıyla sadık kaldığı ve tüm tematik alanları tonal bir çerçevede sergilediği görülmüş, bölümde yoğun bir şekilde yer alan modal ve benzeri yapıdaki dizileri ise formun köprü ve Gelişme gibi stabil olmayan bölmelerinde kullandığı tespit edilmiştir.

Keywords

Mario Pilati, Viyolonsel Sonatı, form, modern İtalyan müziği, mod

Read: 4

Download: 60