KENTİN TARİHİ MEKANLARINDA GÖRSEL KİMLİK; KARAKÖY BANKALAR CADDESİ ÖRNEĞİ
VISUAL IDENTITY IN THE HISTORICAL PLACES OF THE CITY; CASE OF KARAKÖY BANKALAR STREET

Author : Deniz DORA
Number of pages : 303-317

Abstract

Kent merkezleri ticaretin döndüğü ve gündelik işlerin yapıldığı bölgelerdir. Ticaret veya turistik amaçlı gelen her kesimden insanın uğrak yeri olan kentin bu bölgeleri, işlerini yapıp giden insanların uğrak yeridir. Karaköy’de bulunan Bankalar Caddesi 19. yüzyıldan beri kentin ticari merkezi olmuştur. Tarihi binalar dönemin anlayışına göre şekillenmişlerdir. Önceleri daha çok ticaret merkezi olan bölge, şimdilerde daha turistik bir hal almıştır. Kentin dokusu ve kimliği için çok önemli bir yere sahip olan bu tarz bölgelerde grafik tasarım öğelerinin estetik bir şekilde uygulanışı kentin imajı için de kritik önemdedir. Kadim kentlerde kentin görsel kimliği oldukça uzun bir sürede oluşur ve gelişir. Asla son şeklini almaz. Kent söz konusu olduğunda sürekli değişim esastır. Zamanla yoğrulmuş mimarisi, kültürü ve insanıyla bir bütündür kent kimliği. Kentin imajı ve kimliği için kritik öneme sahip olan tarihi bölgelerdeki gerek görsel kirlilik gerekse grafik tasarım öğelerinin estetik olmayan bir biçimde kullanılması kentin dokusuna zarar verebileceği gibi, özenli ve ustaca kullanılması ise kentin dokusunu güçlendirecektir. Bu çalışmada İstanbul için son derece büyük öneme sahip Karaköy bölgesinde bulunan tarihi Bankalar (Voyvoda) Caddesindeki görsel elemanlar incelenecektir.  

Keywords

İstanbul, Kent, Bankalar Caddesi, Görsel Kimlik, Tarihi Doku

Read: 2

Download: 25