THE ROOM FİLMİNİN PSİKANALİTİK BAĞLAMDA ANALİZİ

Author:

Number of pages: 422-438
Year-Number: 2020-48

Abstract

Bahse konu film, entelektüel bir çiftin yaşamına birden bire giren bebek ve onun gelişim krizlerini konu edinmiştir. Kate ve Matt, New York’ ta bir kasabada eski bir eve taşınırlar. Evde duvarın ardına gizlenmiş tılsımlı odayı bulurlar. Oda, onlara arzu ettikleri her şeyi vermektedir. Kate, odadan bir bebek ister ve Shane isimli erkek bir bebek meydana gelir. Ancak odanın verdiği her şey, evin dışına çıkarıldığında küle dönmektedir. Bebek Shane ilk kez evin dışına çıktığında, aniden büyüyerek okul çağında bir çocuğa, ikinci kez çıktığında ergen bir gence, üçüncü kez çıktığında yaşlanıp, küle döner. Bu çalışmada, bebek Shane’in, kişilik gelişimi ve gelişim dönemleri arasında hızlı sıçrayışlarının sonuçlarını, nesne ilişkileri, kendilik psikolojisi, ayrışma-bireyleşme ve psikoseksüel gelişim kuramları bağlamında incelenmiştir. Shane bebek, psikoseksüel gelişim kuramına göre anal ve fallik dönemini atlayıp, oral, latent ve ergenlik evrelerini tecrübe etmiştir. Kendilik psikolojisi kuramına göre, benlik bütünlüğünü tamamlayacak anne-bebek ilişkisini geliştirememiştir. Mahler’ in görüşleri baz alındığında ise otistik dönemden direkt ayrışma-bireyleşme dönemine gelmiştir. Sonuç olarak, gelişim dönemlerine özgü donanım ve yetileri kazanamadan ilerleyen birey, patolojik bir çok sorunu benliğinde barındırır. Mevcut patolojiler, davranış problemleri olarak yetişkin hayatında kendini göstermeye devam etmektedir.

Keywords

Abstract

The film is about the baby and its developmental crises, who suddenly entered the life of an intellectual couple. Kate and Matt move into an old house in a town in New York. They find the enchanted room hidden behind the wall in the house. The room gives them everything what they want.. Kate asks for a baby from the room, and a baby boy named Shane occurs. Everything that the room gives turns to ash when taken out of the house. When baby Shane goes out of the house for the first time, he suddenly grows into a school-age child, a second time a teenager, and a third time he grows old and turns to ash. In this study, the results of baby Shane's rapid leaps between personality development and developmental stages are examined in the context of object relations, self psychology, separation-individuation and psychosexual development theories. As a result, the Shane baby bypassed the anal and phallic stages according to the psychosexual development theory and experienced the oral, latent and adolescent stages. According to the self psychology theory, he could not develop a mother-infant relationship to complete the self-integrity. Based on Mahler's views, it has come directly from the autistic period to the period of separation-individuation. s a result, the individual who progresses without gaining the skills and abilities specific to his developmental stages, has many pathological problems in himself. Existing pathologies manifest themselves as behavioral problems in adult life.

Keywords