THE ROOM FİLMİNİN PSİKANALİTİK BAĞLAMDA ANALİZİ
ANALYSIS OF THE ROOM FILM IN PSYCHANALYTICAL CONTEXT

Author : Tuğçe DÖNMEZER
Number of pages : 422-438

Abstract

Bahse konu film, entelektüel bir çiftin yaşamına birden bire giren bebek ve onun gelişim krizlerini konu edinmiştir. Kate ve Matt, New York’ ta bir kasabada eski bir eve taşınırlar. Evde duvarın ardına gizlenmiş tılsımlı odayı bulurlar. Oda, onlara arzu ettikleri her şeyi vermektedir. Kate, odadan bir bebek ister ve Shane isimli erkek bir bebek meydana gelir. Ancak odanın verdiği her şey, evin dışına çıkarıldığında küle dönmektedir. Bebek Shane ilk kez evin dışına çıktığında, aniden büyüyerek okul çağında bir çocuğa, ikinci kez çıktığında ergen bir gence, üçüncü kez çıktığında yaşlanıp, küle döner. Bu çalışmada, bebek Shane’in, kişilik gelişimi ve gelişim dönemleri arasında hızlı sıçrayışlarının sonuçlarını, nesne ilişkileri, kendilik psikolojisi, ayrışma-bireyleşme ve psikoseksüel gelişim kuramları bağlamında incelenmiştir. Shane bebek, psikoseksüel gelişim kuramına göre anal ve fallik dönemini atlayıp, oral, latent ve ergenlik evrelerini tecrübe etmiştir. Kendilik psikolojisi kuramına göre, benlik bütünlüğünü tamamlayacak anne-bebek ilişkisini geliştirememiştir. Mahler’ in görüşleri baz alındığında ise otistik dönemden direkt ayrışma-bireyleşme dönemine gelmiştir. Sonuç olarak, gelişim dönemlerine özgü donanım ve yetileri kazanamadan ilerleyen birey, patolojik bir çok sorunu benliğinde barındırır. Mevcut patolojiler, davranış problemleri olarak yetişkin hayatında kendini göstermeye devam etmektedir.

Keywords

Kendilik psikolojisi, psikoseksüel gelişim, nesne ilişkileri, ayrışma-bireyleşme, kişilik

Read: 2

Download: 6