SAĞLIKLI YAŞAM VE FİTNESS ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ÇÖZÜLEME; ZYGMUNT BAUMAN ÖRNEĞİ
SOCIOLOGICAL ANALYSIS ON HEALTHY LIFE AND FITNESS: ZYGMUNT BAUMAN PERSPECTIVE

Author : Elif GÜLDALI -Barış ŞENTUNA
Number of pages : 461-468

Abstract

Günümüz toplumlarında bedensel sağlık ve dinginlik, kaliteli yaşam için önemlidir. Bireyler açısından önemli olan bu durum, bireyin birtakım arayışlar içerisine girmesinde etkilidir. ‘Nasıl daha sağlıklı olabilirim?’ sorusu bu açıdan oldukça önemlidir. Bireyin karşı karşıya bulunduğu bu sorun, toplum tarafından, bireye birçok kapının aralanmasının sebebidir. Rutin sağlık kontrolleri, egzersizler ve spor salonları bu kapılar arasındadır. Çalışma, spor denilince aklımıza gelen seçeneklerden; Fitness yaşantısını aktarmaya yöneliktir. Çalışma, konuyu aktarırken, sosyoloji alanında önemli konuma sahip, Zygmunt Bauman’ı merkeze almaktadır. Literatürün yetersiz olması, fitness adı altında sosyal bilimlerde az kaynak olması, çalışmanın önemini artırır niteliktedir. Çalışma, toplumda önemli bir konuma sahip spor salonlarının, bu salonlarda tüketici konumunda olan insanların, birincil seçeneği olan fitness yaşantısını merkeze alması adına önemlidir. Bu makale, söz edilen kavramlara odaklanmakta ve günümüzde önemli bir alanı işgal eden “fitness sosyolojisi” üzerine, merkeze alınan literatürün eleştirel bir değerlendirmesini yapmayı amaçlamaktadır. Değerlendirme, Bauman’nın, konu hakkındaki görüşleri takip edilerek yapılacaktır.

Keywords

Spor Sosyolojisi, Spor Felsefesi, Bauman, Fitness

Read: 4

Download: 28