SAĞLIKLI YAŞAM VE FİTNESS ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ÇÖZÜLEME; ZYGMUNT BAUMAN ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 461-468
Year-Number: 2020-48

Abstract

Günümüz toplumlarında bedensel sağlık ve dinginlik, kaliteli yaşam için önemlidir. Bireyler açısından önemli olan bu durum, bireyin birtakım arayışlar içerisine girmesinde etkilidir. ‘Nasıl daha sağlıklı olabilirim?’ sorusu bu açıdan oldukça önemlidir. Bireyin karşı karşıya bulunduğu bu sorun, toplum tarafından, bireye birçok kapının aralanmasının sebebidir. Rutin sağlık kontrolleri, egzersizler ve spor salonları bu kapılar arasındadır. Çalışma, spor denilince aklımıza gelen seçeneklerden; Fitness yaşantısını aktarmaya yöneliktir. Çalışma, konuyu aktarırken, sosyoloji alanında önemli konuma sahip, Zygmunt Bauman’ı merkeze almaktadır. Literatürün yetersiz olması, fitness adı altında sosyal bilimlerde az kaynak olması, çalışmanın önemini artırır niteliktedir. Çalışma, toplumda önemli bir konuma sahip spor salonlarının, bu salonlarda tüketici konumunda olan insanların, birincil seçeneği olan fitness yaşantısını merkeze alması adına önemlidir. Bu makale, söz edilen kavramlara odaklanmakta ve günümüzde önemli bir alanı işgal eden “fitness sosyolojisi” üzerine, merkeze alınan literatürün eleştirel bir değerlendirmesini yapmayı amaçlamaktadır. Değerlendirme, Bauman’nın, konu hakkındaki görüşleri takip edilerek yapılacaktır.

Keywords

Abstract

 In today’s society quiet life and bodily health are important measures for good life. This situation which is important for the individuals, lead them seeking for different ways. The question “How can I be more healthy?” is important from that aspect. This problem the individual faces, is directed by society. Those are routine health controls, exercises and mostly sports saloons. This study tries to analyse the fitness aspect which comes to mind at first state. The study will put Zygmunt Bauman in the centre while trying to analyse the subject matter. The lack of literature on fitness sociology, is an aspect that rises the importance of the study. It tries top en a way to sociology of fitness. This study centralizes the social group of people that are consumers of fitness. This article focusses on those concepts and tries to criticize “sociology of fitness” that captures great amount of people in a consumer society. It tires to evaluate those concepts in line with Bauman.

Keywords