İDEOLOJİLER ve SEMBOLLER
IDEOLOGIES and SYMBOLS

Author : ziya kıvanç kıraç -Hasan Alpay KARASOY
Number of pages : 255-269

Abstract

Semboller ve sembolik düşünme ilkelden post-modern döneme kadar insan türünün ayırt edici özelliklerinden birisi olarak ele alınır. Dünyayı tanıma sürecinde insan modern zamanlarla birlikte farklı sembolik sistemler olarak öğretilerin, kuramların ve büyük anlatıların etkisi altındadır. Bunun altında yatan en önemli sebeplerden birisi ideolojinin kuramsal beşiği olan aydınlanmanın insanların hayatında bir “anlam” boşluğu ortaya çıkarmasıdır. Dünyaya anlam verme ihtiyacında olan insan çeşitli öğretilere, anlatılara ya da mitlere başvurarak bu boşluğu gidermeye çalışır. İdeolojiler kitlelere basit ve anlaşılır hayat tasavvurları yaratma ve çelişkileri en aza indirecek bir toplum haritası sunma iddiasındadırlar. Bundan dolayı birer anlam taşıyıcısı olarak sembolleri ve sembolik biçimleri de yoğun olarak kullanmak zorundadırlar. Çünkü ideolojiler var olmak için sürekli kitleye ihtiyaç duyarlar ve kitlenin türdeş bir hale getirilmesi semboller ile kuracağı birlik hissine bağlıdır. İdeolojilerin sembolleştirilmesi bu anlamda ideolojinin söylemlerinin, bir topluluğun inşa edilmesi sürecinde kendisini sembollerle ifade etmesidir. Çalışma bu doğrultuda ideoloji-anlam ekseninde sembollerin etkilerine ve kullanım biçimine odaklanmıştır.

Keywords

İdeoloji, Sembol, Siyasi Sembolizm

Read: 4

Download: 6