İDEOLOJİLER ve SEMBOLLER

Author:

Number of pages: 255-269
Year-Number: 2020-48

Abstract

Semboller ve sembolik düşünme ilkelden post-modern döneme kadar insan türünün ayırt edici özelliklerinden birisi olarak ele alınır. Dünyayı tanıma sürecinde insan modern zamanlarla birlikte farklı sembolik sistemler olarak öğretilerin, kuramların ve büyük anlatıların etkisi altındadır. Bunun altında yatan en önemli sebeplerden birisi ideolojinin kuramsal beşiği olan aydınlanmanın insanların hayatında bir “anlam” boşluğu ortaya çıkarmasıdır. Dünyaya anlam verme ihtiyacında olan insan çeşitli öğretilere, anlatılara ya da mitlere başvurarak bu boşluğu gidermeye çalışır. İdeolojiler kitlelere basit ve anlaşılır hayat tasavvurları yaratma ve çelişkileri en aza indirecek bir toplum haritası sunma iddiasındadırlar. Bundan dolayı birer anlam taşıyıcısı olarak sembolleri ve sembolik biçimleri de yoğun olarak kullanmak zorundadırlar. Çünkü ideolojiler var olmak için sürekli kitleye ihtiyaç duyarlar ve kitlenin türdeş bir hale getirilmesi semboller ile kuracağı birlik hissine bağlıdır. İdeolojilerin sembolleştirilmesi bu anlamda ideolojinin söylemlerinin, bir topluluğun inşa edilmesi sürecinde kendisini sembollerle ifade etmesidir. Çalışma bu doğrultuda ideoloji-anlam ekseninde sembollerin etkilerine ve kullanım biçimine odaklanmıştır.

Keywords

Abstract

Symbols and symbolic thinking are considered as one of the distinguishing features of the human species from the primitive to the post-modern period. In the process of knowing the world, human beings are under the influence of teachings, theories and grand narratives as different symbolic systems with modern times. One of the most important reasons underlying is that enlightenment, which is the theoretical cradle of ideology, creates a "meaning" gap in people's lives. Ideologies claim to create simple and understandable visions of life for the masses and provide a map of society to minimize contradictions. Therefore, they have to use symbols and symbolic forms comprehensively as meaning carriers. Because ideologies need a stable audience to live. The homogenization of the mass depends on the sense of unity created by the symbols. In this sense, symbolizing ideologies is the expression of ideology discourses in the process of forming a community. Accordingly, the study focuses on the effects and use of symbols in the meaning-ideology axis.

Keywords