İŞARETLEME SİSTEMLERİNİN GRAFİK TASARIM ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ
ANALYSIS OF WAYFINDING SYSTEMS IN A GRAPHIC DESIGN FRAMEWORK

Author : İbrahim YILMAZ
Number of pages : 318-332

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ister kentsel, ister mimari, isterse ulaşımla ilgili olsun yönlendirme ve işaretleme tasarım öğelerinin grafik tasarım açısından gerekli koşullar belirlenerek bireyin bulunduğu mekânı daha iyi tanımasına imkân sağlamaktır. İyi tasarlanmış yönlendirme sistemleri birçok mekânda çevrenin daha iyi anlaşılması ve gezilmesini kolaylaştırması gezginlere keyifli bir deneyim sunar. Bu deneyimleri amaçlayan bireylerin bu mekânlara yeniden gelmelerini teşvik edebilecek olması ile birlikte, sosyal yaşamın bir o kadar gelişmesine de katkı sağlayacaktır. Araştırmada işaret sistemlerinin kullanıcılar tarafından kolayca anlaşılması açısından grafik tasarım aşamasında yapılacak tasarımların özellikleri neler olmalı ve nasıl bir süreçten geçirilerek etkili yön bulma çalışması yapılmalı sorusu problemi teşkil etmektedir. Etkili yönlendirmede işaretlerin ve grafiklerin mimari ya da iç tasarım öğeleri içermesi hedefe yönelmeleri açısından ziyaretçilere önemli ölçüde kolaylık sağlayacaktır. Bu araştırma dâhilinde yönlendirme tasarımlarının ve işaretlerin tüm öğelerinin incelenmesi, ayrıca grafik tasarımların kullanıcıların ihtiyaçlarının karşılanması bakımından görsel öğelerin öneminin daha net ve anlamlı olduğuna katkı sağlayacağı vurgulanmaya çalışılmıştır.

Keywords

Yönlendirme ve İşaretleme Tasarımı, Tipografi, Renk, Piktogram, Sembol

Read: 3

Download: 22