İŞARETLEME SİSTEMLERİNİN GRAFİK TASARIM ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ

Author:

Number of pages: 318-332
Year-Number: 2020-48

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ister kentsel, ister mimari, isterse ulaşımla ilgili olsun yönlendirme ve işaretleme tasarım öğelerinin grafik tasarım açısından gerekli koşullar belirlenerek bireyin bulunduğu mekânı daha iyi tanımasına imkân sağlamaktır. İyi tasarlanmış yönlendirme sistemleri birçok mekânda çevrenin daha iyi anlaşılması ve gezilmesini kolaylaştırması gezginlere keyifli bir deneyim sunar. Bu deneyimleri amaçlayan bireylerin bu mekânlara yeniden gelmelerini teşvik edebilecek olması ile birlikte, sosyal yaşamın bir o kadar gelişmesine de katkı sağlayacaktır. Araştırmada işaret sistemlerinin kullanıcılar tarafından kolayca anlaşılması açısından grafik tasarım aşamasında yapılacak tasarımların özellikleri neler olmalı ve nasıl bir süreçten geçirilerek etkili yön bulma çalışması yapılmalı sorusu problemi teşkil etmektedir. Etkili yönlendirmede işaretlerin ve grafiklerin mimari ya da iç tasarım öğeleri içermesi hedefe yönelmeleri açısından ziyaretçilere önemli ölçüde kolaylık sağlayacaktır. Bu araştırma dâhilinde yönlendirme tasarımlarının ve işaretlerin tüm öğelerinin incelenmesi, ayrıca grafik tasarımların kullanıcıların ihtiyaçlarının karşılanması bakımından görsel öğelerin öneminin daha net ve anlamlı olduğuna katkı sağlayacağı vurgulanmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to provide better recognition of the places where people are located by determining the necessary conditions in terms of graphic design of the orientation and marking design elements, whether urban, architectural or transportation related. For many venues, well-designed guidance systems make it easier to understand and navigate the environment, providing a better and more enjoyable experience for travelers. It can encourage people who aim for these experiences to return again and further improve social life. The question of what should be the features of the designs to be made in order to better understand the users in graphic design of research sign systems and how to make effective direction studies through a process ”is the problem. Effective orientation makes it easy for signs and graphics to orient, including clues with architectural or interior design elements to guide visitors to their destination. Within the scope of the research, it has been tried to emphasize that orientation designs and signs will contribute to the importance of visual elements in terms of graphic design in terms of meeting the needs of users.

Keywords