GİTARDA TABLATÜR KULLANIMINA İLİŞKİN TARİHSEL VE YAPISAL BİR ARAŞTIRMA
A HISTORICAL AND STRUCTURAL RESEARCH ON THE USE OF TABLATURE FOR THE GUITAR

Author : Mehmet ÖZKANOĞLU -Hasan KARADAĞ
Number of pages : 232-254

Abstract

Bu çalışmada; Ortaçağ’dan bu yana çeşitli çalgılarda müzik yazısı olarak kullanılan tablatürün gitardaki uygulaması incelenmiştir. Çalgıların fiziksel yapısı ve çalım biçimine bağlı olarak ortaya çıkan tablatür yazıları, sesin çalgı üzerinde çıkarılacağı yeri gösteren, müzik ve çalgı arasında dolaysız bağıntı kuran bir yöntemdir. Telli çalgılarda müzik cümlesini oluşturan seslerin çalınabilmesi için, parmakların hangi telleri çekeceğini, klavye üzerinde hangi perdelere basılacağını şema veya tablolar aracılığıyla gösteren tablatür yazıları diğer müzik yazıları gibi müzik parçasını kayıt altına alarak unutulmamasını ve sonraki kuşaklara aktarılmasını sağlamış olur. Ortaya çıktığı zamandan günümüze tablatür yazılarını diğer yazılardan ayırıp vazgeçilmez kılan ise müziğin üretilmesi için çalgının nasıl kullanılması gerektiğini gösteren kılavuz niteliğidir. Bu araştırmada, gitarda kullanılan tablatür sisteminin tarihsel süreçteki gelişimi ele alınmış, gitarın atası kabul edilen lavta için yazılan tablatür yazılarından başlayarak günümüze kadar gitardaki uygulamaları incelenmiştir.

Keywords

Tablatür, Gitar, Lavta, Müzik Yazıları

Read: 4

Download: 7