“SOSYAL MEDYA ORTAMINDA SİBER ZORBALIK: TWITTER MECRASINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ İNCELENMESİ”
"CYBERBULLYING IN THE SOCIAL MEDIA ENVIRONMENT: AN EXAMINATION OF CURFEW IN THE TWITTER MEDIA”

Author : Özgür Can YOLCU
Number of pages : 55-74

Abstract

Sosyal medya mecraları sayesinde kullanıcılar, bilgiye kolay ve hızlı erişme imkânı bulmuşlardır. Bu hızlı erişim ve etkileşimin denetimsiz bir şekilde yapılması nedeniyle sosyal medya mecralarında siber zorbalık davranışları sıklıkla rastlanır bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın temel problemi, sokağa çıkma yasağı kararı duyurulduktan sonra alışveriş yapmak için marketlere giden kişilerin fotoğraflarının izinsiz bir şekilde çekilip Twitter platformunda aşağılayıcı bir üslupla paylaşılması siber zorbalık ortamının yaratılmasıdır. Çalışmanın amacı Twitter’ın bazı konu ve durumlara ilişkin siber zorbalık mecrası haline gelip gelemeyeceğini sorgulamaktır. Araştırmanın verileri Twitter üzerinden 10-12 Nisan 2020 tarihlerinde "sokağaçıkmayasağı" hashtag'i üzerinden çekilmiş, bu veriler içerisinden siber zorbalıkta bulunduğu tespit edilen, 15'i kişisel, 15'i ise anonim olan toplam 30 Twitter hesabı örneklem olarak seçilmiştir. Araştırma nitel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilmiş, veriler betimsel ve içerik analizi tekniği ile incelenmiştir.

Keywords

Sosyal Medya, Siber Zorbalık, Sokağa Çıkma Yasağı, Twitter

Read: 35

Download: 16