“SOSYAL MEDYA ORTAMINDA SİBER ZORBALIK: TWITTER MECRASINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ İNCELENMESİ”

Author:

Number of pages: 55-74
Year-Number: 2020-48

Abstract

Sosyal medya mecraları sayesinde kullanıcılar, bilgiye kolay ve hızlı erişme imkânı bulmuşlardır. Bu hızlı erişim ve etkileşimin denetimsiz bir şekilde yapılması nedeniyle sosyal medya mecralarında siber zorbalık davranışları sıklıkla rastlanır bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın temel problemi, sokağa çıkma yasağı kararı duyurulduktan sonra alışveriş yapmak için marketlere giden kişilerin fotoğraflarının izinsiz bir şekilde çekilip Twitter platformunda aşağılayıcı bir üslupla paylaşılması siber zorbalık ortamının yaratılmasıdır. Çalışmanın amacı Twitter’ın bazı konu ve durumlara ilişkin siber zorbalık mecrası haline gelip gelemeyeceğini sorgulamaktır. Araştırmanın verileri Twitter üzerinden 10-12 Nisan 2020 tarihlerinde "sokağaçıkmayasağı" hashtag'i üzerinden çekilmiş, bu veriler içerisinden siber zorbalıkta bulunduğu tespit edilen, 15'i kişisel, 15'i ise anonim olan toplam 30 Twitter hesabı örneklem olarak seçilmiştir. Araştırma nitel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilmiş, veriler betimsel ve içerik analizi tekniği ile incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Thanks to social media, users have easy and quick access to information. Due to this rapid access and interaction in an uncontrolled way, cyberbullying behaviors are common in social media. The main problem with this study is that after the curfew decision was announced, photos of people going to grocery stores to shop were taken without permission and shared in a derogatory way on the Twitter platform, creating a cyberbullying environment. The aim of the study is to question how Twitter can become a cyberbullying medium for some issues and situations. On the Twitter platform on April 10-12, 2020, a total of 30 twitter accounts were selected as examples, including 15 personal and 15 anonymous twitter accounts, which were found to be cyberbullying. The research was carried out by qualitative research method and the data were examined by de facto and content analysis technique.

Keywords