ÇOCUĞUN BESLENME ALIŞKANLIĞI KAZANMASINDA OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ÖNEMİ

Author:

Number of pages: 344-354
Year-Number: 2020-48

Abstract

Çocuklarda yetersiz ve düşük kaliteli beslenme, hızla gelişen beyin ve bilişsel işlevlerini bozabilir ve çocukların akademik başarılarını etkileyebilir. Çocuklarda düzenli öğün tüketiminin, özellikle kahvaltının akademik başarı ile ilişkisini gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Düzenli kahvaltı yapan çocukların; konsantrasyonlarının, kavrama, hatırlama ve problem çözme yeteneklerinin daha iyi olduğu belirlenmiştir. Öğün sayısı kadar, öğün içeriği de akademik başarıyı etkilemektedir. Çeşitli ve yeterli beslenmenin, yeterli meyve-sebze, mikrobesin (protein, folat, demir, B vitaminleri, omega 3, çoklu doymamış yağ asitleri) ve balık tüketiminin daha iyi akademik sonuçlarla ilişkisi olduğu; daha çok meyve, sebze ve evde hazırlanmış yemekleri tüketen çocuklarda IQ’nun ve hafıza yeteneğinin daha iyi olduğu bildirilmiştir. Buna karşın, çocuklardaki düşük kaliteli yiyeceklerin (örneğin, şekerli gıdalar, tuzlu atıştırmalıklar, fast-food gıdalar) aşırı tüketimi; süt ürünlerinin ve besin değeri yüksek yiyeceklerin (örneğin; sebzeler, meyveler, et, balık, yumurta) yetersiz tüketimi gibi sağlıksız beslenme örüntüsü, olumsuz genel performans ile ilişkilidir. Okul öncesi eğitim kurumlarında beslenme eğitimi verilmesi, çocukların beslenme alışkanlığı kazanmasında çok önemlidir. Okul öncesi çağındaki çocuklar beslenme eğitimi sayesinde; çocuğun beslenme alışkanlığında da sağlıklı bir artış görülecektir. Okul öncesi eğitim kurumuna giden çocuklar gitmeyen çocuklara oranla, besin gruplarına ilişkin bilgi düzeyleri artar, yemek yeme alışkanlıklarında olumlu yönde gelişmeler gözlemlenir. Çocukların okul öncesi eğitim kurumlarında beslenme eğitimi almaları; çocukların ileriki hayatlarına da yansır. Eğitim alan çocuklar almayan çocuklara göre daha sağlıklı, daha bilinçli bir hale gelip; dengeli beslenerek gelişimlerini de olumlu bir şekilde tamamlarlar.

Keywords

Abstract

Inadequate and poor quality nutrition in children can impair brain and cognitive functions in the program and affect their academic success. There are articles showing the relationship between regular consumption of children, especially breakfast, and academic success. Children who have a regular breakfast; Concentration, comprehension, recall and problem solving abilities were found to be better. Meal content affects academic success as well as the number of meals. . Various and adequate nutrition, adequate fruit and vegetable, micronutrients (protein, folate, iron, B vitamins, omega 3, polyunsaturated fatty acids) and fish consumption are associated with better academic results; It has been reported that children who consume more fruits, vegetables and home-prepared meals have better IQ and memory ability. Conversely, excessive consumption of low-quality foods (eg sugary foods, salty snacks, fast food) in children; Unhealthy dietary pattern, such as inadequate consumption of dairy products and foods with high nutritional value (eg vegetables, fruits, meat, fish, eggs) is associated with negative overall performance. Providing nutrition education in pre-school education institutions is very important for children to gain nutritional habits. Thanks to the nutrition education of preschool children; A healthy increase will be seen in the child's eating habits. Children who attend pre-school education institutions increase their knowledge of food groups, and positive developments are observed in their eating habits compared to children who do not. Children receive nutrition education in pre-school education institutions; It is reflected in the future lives of children. Children who receive education become healthier and more conscious than children who do not receive education; They complete their development positively by eating a balanced diet.

Keywords