ÇOCUK İSTİSMARINI ÖNLEMEYE YÖNELİK EĞİTİM FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ,
EVALUATION OF EDUCATIONAL ACTIVITIES TO PREVENT CHILD ABUSE

Author:

Number of pages : 639-657

Abstract

Çocuğun gelişimini olumsuz yönde engelleyen çocuk istismarı ve ihmali ciddi bir sorun olarak kendini göstermektedir. Çocuk ihmali ve istismarının nedenleri ve sonuçları oldukça karmaşık bir yapıdadır. Bu sebeple multidisipliner yaklaşımlar hep birlikte uygulanmakta, aile, okul ve toplumun tümünü içinde barındıran eğitim programları tasarlanmaktadır. Bu nedenle bu makalede çocuk istismarı ve ihmalini önlemeye yönelik 1961 ile 2010 yılları arasında yapılan 19 ayrı eğitim programı tür, amaç, süre, hedef kitle, içerik ve organizatör bakımından karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda çocuk istismarını önlemeye yönelik eğitim faaliyetlerinin genelde kısa vadeli olarak 2-4 hafta arası, uzun vadeli olarak 15 hafta – 3 yıl arası süreli, istismara karşı ve çocuk gelişimi konusunda bilinçlendirme amaçlarında, ağırlıklı olarak ebeveyn veya ebeveyn olmaya hazırlanan ve düşük gelirli ailelerin hedef kitle olarak seçildiği, çocuk ihmali ve istismarı ile birlikte ebeveynlerin rolü ve önemi, aile içi iletişim ve çocuk gelişim evreleri içeriklerinde, üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı, sendikalar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF tarafından organize edildiği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Child abuse and neglect that negatively hinders the development of the child manifests itself as a serious problem. The causes and consequences of child neglect and abuse are quite complex. For this reason, multidisciplinary approaches are applied altogether, and educational programs that include the family, school and society as a whole are designed. Therefore, in this article, 19 educational programs conducted between 1961 and 2010 to prevent child abuse and neglect are analyzed comparatively in terms of type, purpose, duration, target audience, content and organizer. As a result of the research, educational activities aimed at preventing child abuse are generally short-term for 2-4 weeks, long-term for 15 weeks - 3 years, with the aim of raising awareness about abuse and child development, the target of low-income families who are preparing to become parents or parents. It was concluded that it was chosen as a mass, organized by Universities, Ministry of National Education, Trade Unions, Ministry of Family and Social Policies and UNICEF in terms of the role and importance of parents along with child neglect and abuse, family communication and child development stages.

Keywords