OTEL İÇ MEKÂN TASARIMINDA KONSEPT OLARAK SANAT VE İLLÜSTRASYON UYGULAMALARI,
ART AND ILLUSTRATION APPLICATIONS AS A CONCEPT IN HOTEL INTERIOR DESIGN

Author:

Number of pages : 351-366

Abstract

Tasarıma başlarken belirli bir kavram ile başlanması tasarımın oluşma sürecini hızlandırmakta ve bu sürecin daha doğru yönetilmesine olanak sağlamaktadır. Mekan tasarımına bir ana fikir ile başlandığında tasarım sürecinde fikirler karmaşıklaşmadan bir bütüne doğru ilerleme sağlanmaya başlanmaktadır. İç mekân tasarımında mekâna uyarlanabilir fikirler oluşması için somut kavramlardan yola çıkılması daha uygulanabilir sonuçlar sağlamaktadır. Mağaza, konut, yeme içme mekanları tasarımlarında da uygulandığı gibi daha kompleks yapılar olan otel iç mekânında da bir kavramdan yola çıkılması tasarımın sonuca doğru şekilde ulaşmasına yardımcı olmaktadır. Bu sebeple bu çalışmada iç mekân tasarımında sıklıkla uygulanan illüstrasyon çalışmalarının otel konsepti olarak uygulanmış örneklerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışma kapsamında yerli ve yabancı konsept otellerin illüstrasyonu tema olarak kullanan örnekleri yerinde fotoğraflanarak veya elektronik ortamda yapılan araştırmalarla incelenmiş, kavram ve otel iç mekân tasarımı ile ilgili literatür çalışmalarına yer verilmiştir. Sonuç olarak kullanıcıların farklı mekan arayışları ile tema olarak çizgi karakterler veya illüstratif formlar belirlenebilmektedir. Otel iç mekânın ortak mekanları ve otel odalarında bu illüstrasyon uygulamaları kullanıcının farklı bir atmosferde hissetmesini sağlamaktadır.

Keywords

Abstract

Starting with a specific concept when starting the design accelerates the process of design and allows for more accurate management of this process.When space design is started with the main idea, progress is made in the design process from the ideas to the whole without complication.Setting out from concrete concepts to create ideas that can be adapted to the space in interior design provides more applicable results.Starting from a concept in the interior of the hotel, which is more complex structures, as it is also applied in the designs of shops, residences, and eating and drinking places, the design helps the design to reach the result correctly.For this reason, this study, it is aimed to examine the examples of illustration works that are frequently applied in interior design, applied as a hotel concept.Within the scope of the study, examples of domestic and foreign concept hotels using illustrations as themes were examined by photographing them on-site or by researches conducted in an electronic environment, and literature studies on the concept and hotel interior design were included.As a result, cartoon characters or illustrative forms can be determined as themes by the users' search for different locations. These illustration applications in the hotel interior's public spaces and hotel rooms make the user feel in a different atmosphere.

Keywords