RESİM SANATINDAN ÖRNEKLERLE SANAT VE TASARIM AÇISINDAN GİYSİ TASARIMINA BAKIŞ,
OVERVIEW OF CLOTHING DESIGN IN TERMS OF ART AND DESIGN WITH EXAMPLES OF THE PAINTING ART

Author:

Number of pages : 330-350

Abstract

Sanat ve tasarım yapıtları; tasarım, uygulama ve sunum süreci içinde incelendiğinde disiplinlerarası bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. Giysi tasarımında resim sanatının yeri çok eskiye dayanmaktadır. Moda tasarımcıları ressamlarla ortak çalışmalarda yer alarak, tasarımlarla sanatı giysiye aktarmışlardır. Örneğin Elsa Schiaparelli 1937 yılına ait istakozlu elbisesinin tasarımında Salvador Dali’nin çizimlerine yer vermiştir. 1965 yılında Yves Saint Laurent, Piet Mondrian’ın 1930’larda çalıştığı Neo-Plastisist tabloların kompozisyon özelliklerini giysi tasarımına taşımıştır. Gianni Versace 1991 yılında , Pop Art sanatçısı Andy Warhol’un eserlerinden esinlenerek baskılı kumaştan giysi tasarımı yapmıştır. Çoğu tasarımcı koleksiyonlarını oluşturma safhasında resim sanatından esinlenmiş uygulama aşamasında dokuma, baskı, örme, işleme gibi tekniklerden yararlanmıştır. Nitekim günümüz giysi koleksiyonlarına yansıyan sanatsal tasarımlar olarak da en çarpıcı biçimde karşımıza çıkmaktadır. Bunun en yakın örneği, Moschino’nun Milan Moda Haftası’nda Picasso’nun başyapıtlarını giyilebilir sanat eserlerine çevirerek 2020 ilkbahar/yaz koleksiyonuna katmasıdır.

Keywords

Abstract

Art and design works can be said to have an interdisciplinary structure when they are examined in the process of design , application and presentation. The place of painting in clothing design dates back far. Fashion designers took part in joint works with painters and transferred art to clothing through designs. For example, Elsa Schiaparelli used the drawings of Salvador Dali in the design of her 1937 lobster dress. In 1965, Yves Saint Laurent introduced the composition features of Neo-Plastisist paintings, which Piet Mondrian worked in the 1930s, to garment design. In 1991, Gianni Versace designed printed garment inspired by the works of Pop Art artist Andy Warhol. Many designers have benefited from techniques such as weaving, printing, knitting and embroidery at the application stage inspired by the art of painting during the creation phase of their collections. As a matter of fact, the artistic designs that are reflected in today's clothing collections also appear in the most striking form. The most recent example of this is moschino's inclusion of Picasso's masterpieces in the spring/summer 2020 collection at Milan Fashion Week, turning them into wearable works of art.

Keywords