ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GÖRÜLEN DAVRANIŞ PROBLEMLERİ VE BUNUN İNCELENMESİ,
BEHAVIOR PROBLEMS IN EARLY CHILDHOOD AND ITS INVESTIGATION

Author:

Number of pages : 531-540

Abstract

Araştırmanın amacı, çocuklarda gözlemlenen davranış problemleri ve anne-baba tutumları ile probleme neden olan davranışlar arasındaki ilişkiyi belirlemek, bu davranış problemlerini nasıl azaltabiliriz, azalması için hangi konular üzerinde daha çok durmalıyız,  olumsuz davranışa neler etki edebilir gibi konulara yer verilmiştir. Çocuklarda görülen davranış problemleri sıklık bakımından değerlendirildiğinde; içe kapanıklık, aşırı hareketlilik, hiperaktivite bozukluğu ve iştahsızlık davranışının yer aldığı saptanmıştır. Bu davranışları gösteren çocukların evde kaldıklarında; reddedici tutum, iştahsız, aşırı inatçılık, vurma davranışı gösteren ve tırnak yiyen tutuma sahip oldukları saptanmıştır. Anne-Baba tutumları; baskıcı ve otoriter, aşırı koruyucu, çocuklarına boyun eğen, reddedici ve güven verici tavır gösteren tutumlar olarak ilişkileri değerlendirilmiş ve çocuklarla olan etkileşimleri araştırılmıştır. Erken teşhisin çok etkili olduğu ve özellikle erken teşhis de çocuklukta görülen davranış problemlerinin ortadan kalktığı ayrıca anne-baba tutumları ve bu tutumların çocuklar üzerindeki etkileri üzerinde durulmuştur.

Keywords

Abstract

The purpose of the study was to determine the relationship between behavioral problems observed in children and parent attitudes and behaviors that cause the problem, how we can reduce these behavioral problems, which subjects should we focus more on to decrease them, and what may affect negative behavior. When behavioral problems seen in children are evaluated in terms of frequency; Introversion, excessive mobility, hyperactivity disorder and anorexia behavior were found. When children showing these behaviors stay at home; It was determined that they had a rejecting attitude, lack of appetite, excessive stubbornness, hitting behavior and nail biting. Parent attitudes; Their relations with children as oppressive and authoritarian, overprotective, submissive, rejecting and reassuring attitudes were evaluated and their interactions with children were investigated. It was emphasized that early diagnosis is very effective and behavioral problems seen in childhood especially in early diagnosis disappear, as well as parental attitudes and the effects of these attitudes on children.

Keywords