DÜŞÜNCENİN EDİMLERİ: FELSEFE VE EDEBİYAT,
ACTIONS OF THOUGHT: PHILOSOPHY AND LITERATURE

Author:

Number of pages : 367-380

Abstract

Gilles Deleuze, Felsefe Nedir? kitabında sanatın, bilimin ve felsefenin, bilme istencine bağlı olarak hayat ile ölüm arasındaki ince çizgiyi ele alan yaklaşımlarını makinemsi bir yapının parçalarını imleyen bir şimdinin üslubuyla anlatır. Felsefe her türlü yaşamı içine alan güç döngüsünde, kavram yaratma gücüyken, edebiyat olası bir dünyanın tahayyül edilmesine dair bir kurmaca gücüdür. Düşüncenin üretken olabilmesi için felsefe, sanat ve bilim yaratmamız gerekir. Deleuze'e göre, üretimi harekete geçiren, yöneten gücü anlayabilirsek, o zaman yaratıcılığımızı en üst düzeye yükseltebiliriz. Çünkü düşünme bir bütün olarak bir hayat ve sanat olayıdır. Deleuze sanat, bilim ve felsefeyi hayatı dönüştüren güçler olarak kabul eder. Felsefe, sanat ve bilim hayatın, ama oluş halindeki bir hayatın kuvvetinin ayrı etkileri olarak görülmelidir.

Keywords

Abstract

Gilles Deleuze, What is Philosophy? ın his book, he describes the approaches of art, science and philosophy that deal with the fine line between life and death depending on the will to know, in the style of a present that marks the parts of a mechanical structure. While philosophy is the power to create concepts in the power cycle that includes all kinds of life, literature is a power of fiction about the imagination of a possible world. For thought to be productive, we need to create philosophy, art and science. According to Deleuze, if we can understand the power that drives and directs production, then we can raise our creativity to the highest level. Because thinking is a life and art event as a whole. Deleuze regards art, science and philosophy as forces that transform life. Philosophy, art and science need to be seen as distinct moments of the explosive force of life, a life that is in a process of constant becoming.

Keywords