BAĞLAMA METOTLARINDA NOTASYON VE UYARLAMALA FARKLILIKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME,
AN EXAMINATION OF THE DIFFERENCES BETWEEN NOTATION AND ADAPTATION IN BAGLAMA METHODS

Author:

Number of pages : 591-602

Abstract

Bağlama öğretimine yönelik profesyonel veya amatör düzeyde yazılmış çok sayıda metot bulunmaktadır. Bu metotlar arasında belirli bir ortak öğretim modelinin olmaması ise sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Dolayısıyla bağlama metotlarında bağlamanın öğretimine yönelik belirli bir standardın sağlanamadığını söylemek mümkündür. Bağlama metotlarında ortak öğretim modelinin bulunmamasının yanı sıra bu metotlarda bulunan eserler arasında da birçok açıdan farklılıkların olduğu görülebilmektedir. Araştırmada belirlenen 7 adet bağlama metodunda bulunan Yağcılar Zeybeği ve Dirmilcikten Gider Yaylanın Yolu adlı iki ortak örnek eser üzerinde notasyon ve uyarlama bakımından karşılaştırma yapılmıştır. Araştırma durum tespiti yapmaya yönelik olup betimsel bir özellik sergilemektedir. Sonuç olarak, incelenen bağlama metotlarında 2 adet örnek eserin notasyon ve uyarlama bakımından farklılıklar gösterdiği, bu farklılıkların kişisel icra yorumlamalarından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Ayrıca bağlama icracıları tarafından eserlerin farklı öğrenilip öğretildiği ve toplu bağlama icralarında icra birlikteliğinin sağlanamadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırmada ulaşılan sonuçlardan hareketle bağlama metotlarındaki notasyon ve uyarlama farklılıkları üzerine önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

There are many methods for teaching baglama written at the professional or amateur level. The absence of a specific common teaching model between these methods is often encountered. Therefore, it is possible to say that a certain standard for teaching baglama cannot be achieved in baglama methods. In addition to the lack of a common teaching model in baglama methods, it can be seen that there are differences between the works found in these methods in many ways. A comparison was made in terms of notation and adaptation on two common examples of works called Yağcılar Zeybeği and Dirmilcikten Gidir Yaylan Yolu, which were found in 7 piano methods determined in the research. The research is aimed at due diligence and demonstrates a descriptive property. As a result, it was found that 2 sample works in the baglama methods studied differ in terms of notation and adaptation, these differences are caused by personal interpretation of performance. In addition, the results were reached that works were learned and taught differently by baglama performers and that performance unity could not be achieved in collective baglama performances. Based on the results obtained in the study, suggestions were made on differences in notation and adaptation in baglama methods.

Keywords