AHMED RÂSİM’İN EDEBİ HAYATINA DAİR GÖZ ARDI EDİLEN KÜÇÜK BİR ESER: MEHMED CELÂL’İN “TERÂCİM-İ AHVAL-İ MEŞÂHİR YÂHÛD ZAMANIMIZ OSMANLI ÜDEB VE MUHARRİRÎNİ AHMED RÂSİM BEY”İ

Author:

Number of pages: 410-421
Year-Number: 2021-50

Abstract

Türk Edebiyatı'nın ölümsüz kalemlerinden biri olan Ahmed Rasim, yaklaşık elli sene boyunca durmadan yazar ve farklı türdeki eserleriyle önemini ortaya koyar. Ölümünden sonra birçok araştırmaya konu olan Ahmed Rasim, kendi döneminde genellikle gazete ve mecmualarda çeşitli isimler tarafından kısa değerlendirmelere tabii tutulur. Ancak yaşadığı dönemde yayımlanan, onun hikayelerini, romanlarını, hatıralarını ve bu eserlerdeki dil ve üslubu irdeleyen Mehmed Celal'e ait küçük bir kitap bulunur. 1900 yılında basılan bu kitap, Ahmed Rasim incelemeleri için orijinal bir metin özelliği taşır. Ahmed Rasim'in eserlerindeki konuya, dili kullanımına ve üslubuna dair tespitlerde bulunan Mehmed Celal, Ara Nesil Dönemi Türk Edebiyatı'nın çok yönlü yazarı hakkında önemli bir çalışma kaleme alır. Ahmed Rasim'in eserlerinden örnekler eşliğinde onun etkileyiciliğini ve seçkin bir yazar olduğunu vurgular. Kitabın bugüne kadar günümüz Türkçesine aktarılmaması, Ahmed Rasim incelemeleri için büyük bir eksikliktir. Bu çalışma, metni sağlam bir okumayla işlevsel hale getirme ve Ahmed Rasim'e dair incelemelere katkı sunma niyeti taşımaktadır.

Keywords

Abstract

Ahmed Rasim one of the immortal writers of Turkish literature, writes without rest for about fifty years and reveals its importance with his works of different genres. Ahmed Rasim who has been the subject of many researches after his death, is generally subjected to brief evaluations by various names in newspapers and magazines in his time. However, in Ahmed Rasim's lifetime, there is a small book written by Mehmed Celal who reflects his stories, novels, memories and the language and style in these works. This book, published 1900, is an original text for Ahmed Rasim studies. Mehmed Celal, who made determinations about the subject use of language and style in Ahmed Rsim's works, wrote an important study about the versatile author of the Intermediate Generation period  Turkish Literature. He reveals with examples of Ahmed Rasim's works that he is impressive and distinguished writer. The fact that this book has not been translated to today's Turkish is a great deficiency for Ahmed Rasim studies. This study intends to make the text functional with a solid reading and to contribute to the studies on Ahmed Rasim.

Keywords