SON DÖNEM OSMANLI AYDINLARINDAN AHMET CEVDET PAŞA VE EĞİTİME OLAN KATKILARI

Author:

Number of pages: 690-701
Year-Number: 2021-50

Abstract

Ahmet Cevdet Paşa (1822-1895), Tanzimat Döneminde görüşleri ve eserleriyle öne çıkmış önemli bir devlet adamıydı. Bu dönemde ortaya koyduğu tarihsel eserlerin yanı sıra Türkçe’nin sadeleştirilmesi ve daha anlaşılabilir hale gelmesi için yazdığı eserlerle de bilinmektedir. Ahmet Cevdet Paşa çok yönlü bir devlet adamıydı, 1850’de Maarif Meclisi üyesi olmuş sonrasında Erkek Öğretmen Okulu müdürlüğüne getirilmişti. Encümen-i Daniş’te etkili isimlerden biriydi. 25 Mart 1852’de Fuad Paşa ile Mısır’a gitmiş ve dönüşünde Tarih-i Cevdet adlı eserini yazmıştı. 1855’te vakanüvis olan Ahmet Cevdet Paşa, kendisini kanıtlamış ve Mecelle’nin hazırlanmasında en büyük katkıyı vermişti. 1868 yılında İslami özel hukuk kuralları kodeksi olan Mecelle yürürlüğe girmiş ve 1926’da Medeni Kanun’un kabulüne kadar yürürlükte kalmıştır. Ahmet Cevdet Paşa, hukukçu, tarihçi, siyasetçi özelliklerinin yanı sıra eğitime ve okuma-yazmaya da oldukça önem vermişti. Türkçe’nin sadeleştirilmesinin önemine değinmiş, Türkçe’nin ilk dilbilgisi kitabı olma özelliğini taşıyan Kavaid-i Osmaniyye kitabını yazmıştı. Öğrencilerin küçük yaşta öğrenim hayatına başlamaları gerektiğini belirten Ahmet Cevdet Paşa, okulun ve öğrenmenin önemine değinmiştir.

Keywords

Abstract

Ahmet Cevdet Pasha (1822-1895) was an important statesman who came to prominence with his views and studies during the Tanzimat Reform Era. He is known for his historical studies in this period, as well as his studies which he wrote to simplify Turkish language and make it more understandable. Ahmet Cevdet Pasha was a well-rounded statesman, he became a member of the Maarif Assembly in 1850 and then he was appointed as a headmaster of the Male Teacher School. He was one of the influential figures in the Ercümen-i Daniş. On 25 March 1852, he went to Egypt with Fuad Pasha and wrote his work Tarih-i Cevdet on his return. Ahmet Cevdet Pasha, who became vakanüvis in 1855, proved himself and gave the greatest contribution in the preparation of Mecelle. The mecelle, a codex of Islamic private law rules, was enacted in 1868 and remained in force until the adoption of the Civil Code in 1926. Ahmet Cevdet Pasha gave great importance to education and reading and writing as well as his legal, historian and politician characteristics. He wrote The Book Kavaid-i Osmaniyye, which is the first grammar book of Turkish. Stating that students should start their education life at a young age, Ahmet Cevdet Pasha emphasized the importance of school and learning.

Keywords