BREZİLYA CHORO MÜZİĞİNDE GİTAR GELENEĞİ

Author:

Number of pages: 309-322
Year-Number: 2021-50

Abstract

Latin Amerika ülkelerinde sosyal hayatın bir parçası olan gitar, bu topraklara 15. yüzyıldan itibaren Avrupa’dan getirilen müzik kültürünün önemli bir unsurudur. Brezilya’da gelişen popüler müzik stillerinin ırksal karışımın ve çok kültürlü yapının sentezlerinin bir sonucu olarak zengin bir müzikal yapıya sahip olduğu, gitarın bu müzik türlerine yön verdiği görülmüştür. Bu popüler müzik stillerinden biri olarak Choro müziği koloni sonrası Brezilya’da gelişen yeni sosyokültürel yapının bir parçasıdır. Choro müziği bu ülkede ulusal bir kültürel değer olarak kabul edilmekte ve aynı zamanda popüler müzik ile sanat müziği arasında köprü oluşturmaktadır. 20. yüzyılın başlarından itibaren V. Lobos ve J. Pernambuco gibi bestecilerin öncülüğünde gelişmeye başlayan Choro gitar müziği besteciliği günümüzde halen bir gelenek olarak devam etmektedir. Bu çalışmada Brezilya’da gelişen ve Choro müziğinin altyapısını hazırlayan özgün müzik stilleri ve Choro müziğinin karakteristik özellikleri incelenmiş, aynı zamanda gitarın işlevselliği ve Choro gitar müziği geleneğinin gelişimi ele alınacaktır.

 

Keywords

Abstract

The guitar, which is a part of social life in Latin American countries, is an important element of the music culture that came to this continent from Europe at 15th century. Popular music styles developed in Brazil have a rich musical structure as a result of racial mixing and multiculutural synthesis, and the guitar has directed the development of these musical types. Choro music as a product of the new sociocultural structure that developed in post-colonial Brazil, has been accepted as a national cultural value and created a bridge between popular music and art music. Choro guitar music composition, which started to develope under the leadership of composers such as V. Lobos and J. Pernambuco from the beginning of the 20th century, still continues as a tradition today. In this study, the authentic music styles and characteristics of Choro music that developed in Brazil and prepared the background of Choro music, and the functionality of the guitar and the development of the Choro guitar music tradition were examined.

Keywords