RUSYA MÜSTEŞRİKLERİN VE İSLAM ALİMLERİN ESERLERİNDE KUR’AN VE SOSYAL PROBLEMLER MESELESİ

Author:

Number of pages: 804-818
Year-Number: 2021-50

Abstract

Uzun zamandır Rusya’daki tarihçiler ve müsteşrikler kendi çalışmaları için eskiden Rusya’da  Kur’an ve İslam hakkında latin, yunan, leh dillerinden rusçaya çevirilmiş olan eserlerden bilgiler almışlardır. Asırlarca bu eserler esas alınarak yapılmış olan çalışmalar Rusya topraklarında Kur’an ve İslam anlayışının tahrif edilmesine sebep olmuştur. Birkaç yüzyıl boyunca, bu yazılardan Kur’an ve Hz.Peygamber hakkında çarpıtılmış bilgiler insanların islam dinine karşı hoşgörüsüzlüğe sebep olmuştur.
Bu çalışmada Rusya Müsteşriklerin ve Rusya İslam alimlerinin Kur’an’da sosyal problem meselelerine nasıl yaklaştıkları incelemektedir. Bu çalışmada Rus Müsteşriklerin Kur’an’la ilgili yazdıkları yanlış fikirleri islam alimlerinin sözleriyle ve delilleriyle rededilmektedir. Rusya müsteşriklerden biri olan Lusian Klimovich, Kur’an’da işkence, zorlama, kölelik, ve insanları sömürme gibi fikirler var olduğunu ileri sürmektedir. Onun fikirlerinin ne kadar yanlış olduğunu gösterebilmek için Rusya İslam alimlerinden olan Ziya Kemali ve Musa Bigiyev’in çalışmalarına başvurulmuştur.

Keywords

Abstract

For a long time, historians and orientalists in Russia received information about the Qur'an and Islam in Russia from works translated from Latin, Greek, and Polish into Russian. Studies based on these works for centuries have caused the understanding of the Qur'an and Islam to be distorted in Russia. For several centuries, the distorted information about the Quran and the Prophet from these writings has caused people to become intolerant of the Islamic religion.
This study examines how Russian orientalists and Russian Islamic scholars approach social problems in the Quran. In this study, the wrong ideas written by Russian orientalists about the Quran are being rejected by the words and evidence of Islamic scholars. Lucian Klimovich, one of the Russian orientalists, claims that there are ideas such as torture, coercion, slavery, and exploitation of people in the Quran. In order to show how wrong his ideas were, the works of the Russian Islamic scholars Ziya Kemali and Musa Bigiyev were consulted. 

Keywords