COVİD-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE KONUTLARDA AÇIK HAVA MEKANLARININ KULLANIM İHTİYACININ BELİRLENMESİ

Author:

Number of pages: 1-25
Year-Number: 2021-50

Abstract

Tüm Dünyada, 2020 yılında Covid-19 / Korona virüs salgını ve sonuç olarak karantina dönemi, çalışma şeklimizi, yaşama şeklimizi ve alanlarımızın düzenlenme biçimini değiştirmiştir. Bu önemli süreçte yeniden gündeme gelen konut mekanlarından biri de konutların açık hava mekanlarıdır. Konutlarda daha işlevsel hale getirdiğimiz açık hava mekanları sosyal izolasyonumuzu daha tatmin edici ve daha az klostrofobik bir deneyim haline getirmede yardımcı olmuştur. Bu çalışmada Türkiye’de Covid-19 Salgın hastalığı sürecinde insanların sosyal izolasyonları sırasında konutlarının açık hava mekanlarını kullanım şekli ve gereksinimini belirlemek üzere bir anket çalışması yapılmıştır. Anket salgın hastalık süreci dikkate alınarak sosyal mesafeyi koruma amaçlı sosyal medya üzerinden bir örneklem alanı belirlenerek yapılmıştır. Örneklem alanı olarak ise Kocaeli ilinde bir mahallede yer alan apartman bloklarında yaşayan hanehalkı seçilmiştir. Elde edilen bulgular değerlendirilmiş ve yorumlanarak tartışmaya açılmıştır.

Keywords

Abstract

The Covid-19/Coronavirus epidemic and consequently the quarantine period around the world in 2020 have changed the way we work, the way we live, and the way our spaces are organised. In this crucial period, one of the residential areas that have come to the fore again is the residences' outdoor spaces. Outdoor spaces that we have made more functional in residences have helped to make our social isolation a more satisfying and less claustrophobic experience. In this research, a survey was carried out to classify the Covid-19 epidemic in Turkey in the process of outdoor usage during the social isolation of people and their housing needs. The survey was conducted on social media to preserve social distance by assessing a sampling area and taking into account the epidemic process. Households live in apartment blocks in the neighbourhood of the province of Kocaeli have been chosen sampling areas. The results obtained have been analysed, presented and open to discussion.

Keywords