PAP ANTRENMANININ KADIN VOLEYBOLUNDA ÇEVİKLİK SIÇRAMA VE SMAÇ HIZINA ETKİSİ

Author:

Number of pages: 475-488
Year-Number: 2021-50

Abstract

Elit düzeyde kadın voleybolcuların kuvvet antrenmanlarında uygulanan (haftada 3 gün, 8 hafta) geleneksel yöntemler ile bir egzersizden sonra nöromüsküler sistemin akut bir uyarılması anlamına gelen PAP antrenman yönteminin dikey sıçrama, çeviklik ve smaç hızına etkisi araştırılan bu çalışmada, Sultanlar Kadın Voleybol Liginde oynayan iki İstanbul kadın voleybol takımının 26 oyuncusu katılmıştır. Yaşları 29,08±5,45, boyları 1,86±0,06 ve beden ağırlıkları 68,81±5,57 olup, gruplar arasında anlamlı farklılık yoktur (p>0,05). Haftada 3 gün 8 haftalık çalışma sonunda PAP antrenman etkisini karşılaştırmak için T Testi, Sıçrama ve Smaç hız ölçümleri uygulandı. Denek grubunda T Testi, Kollar Serbest ve Tek Sol Bacak ön ve son test ölçümleri arasında, kontrol grubunda T Testi, Adım Sıçrama, Eller Belde, Tek Bacak Sol ve Smaç Hız ön ve son test ölçümleri arasında anlamlı bir farklılık hesaplanmıştır (p<0,05). Her iki takımın ön ve son test ölçümlerinin karşılaştırılmasında ise sadece Smaç hız ön ve son testinde anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05).

Keywords

Abstract

In this study, which investigates the effect of PAP training method, which means an acute stimulation of the neuromuscular system after an exercise with traditional methods (3 days a week, for 8 weeks) applied in strength training of elite female volleyball players, on vertical jump, agility and spike speed, 26 players of the two Istanbul women's volleyball team, playing in the Sultans Volleyball League, participated. Their age was 29,08 ± 5,45, their height was 1,86 ± 0,06, and their body weight was 68,81 ± 5,57, and there was no significant difference between the groups (p>0,05). At the end of the 8-week study, 3 days a week, T Test, Jump and Spike speed measurements were applied to compare the effect of PAP training. A significant difference was calculated between T Test, Free Arms and One Left Leg pre and post test measurements in the subject group, and T Test, Step Jump, Hands on Waist, One Leg Left and Spike Speed pre and post tests in the control group (p <0,05).  In the comparison of the pre and post test measurements of both teams, a significant difference was found only in the Spike speed pre and post test (p <0,05).

Keywords