TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ve ÇOCUK GELİŞİMİ ODAĞINDA SAMSUN’DA ERKEN EVLİLİĞİ DENEYİMLEYEN KADIN ve ERKEKLERİN EVLİLİK NEDENLERİ

Author:

Number of pages: 433-448
Year-Number: 2021-50

Abstract

Tüm dünyada görülen ve 18 yaşından önce yapılan evlilikler olarak kabul edilen erken evlilikler, sosyal bir sorun olagelmiştir. Erken evlilikleri konu alan bu çalışma, erken evlilik yapan kadın ve erkeklerin, evliliklerinin nedenlerine ilişkin görüşlerini toplumsal cinsiyet eşitliği ve çocuk gelişimi bağlamında ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda Samsun ili, İlkadım ve Atakum ilçesinde erken evlilik yapmış 10 kadın ve 10 erkek katılımcı olarak seçilmiştir. Bu 20 katılımcıya, yarı yapılandırılmış görüşme formu oluşturularak derinlemesine görüşme yöntemi uygulanmıştır. Yüz yüze ve çevrimiçi yapılan görüşmeler sonrasında elde edilen tanımlayıcı bulgular, kadınların erkeklerden daha erken yaşta evlenmelerinin ve hep kendilerinden büyük yaşta erkeklerle evlenmelerinin; kadın ve erkek katılımcıların evlilik biçimlerinin ve öğrenim durumlarının toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden etkilendiğini göstermiştir. Yapılan analizler ayrıca, katılımcıların evliliklerinin nedenlerinin altı temada özetlenebileceğini göstermektedir. Verilerden elde edilen tüm bu gömülü bilgiler, çocuk gelişimine olumsuz etki eden erken yaşta evliliği deneyimleyen hem kadın hem de erkeklerin evliliklerinin temelinde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yattığına işaret etmektedir.  

Keywords

Abstract

Being common all over the world and referring to the marriages happen under the age of 18, early marriages have been one of the social problems. This study aims at setting forth the marriage grounds of women and men who practiced early marriages from the perspective of gender equality and child development. Within this context, 10 women and 10 men from İlkadım and Atakum districts of Samsun province were chosen. Semi-structured interview forms were prepared in order to make in-depth interviews with these 20 participants. The descriptive findings gained from face-to-face and online interviews demonstrate that the marriage of women earlier than men, the marriage of woman to an older man, the marriage styles and educational backgrounds of women and men are all influenced by gender inequality. The grounded knowledge got from the data indicate that the cause which lie behind the early marriages of both women and men and which has negative effects on child development is gender inequality.

Keywords