KAŞ (ANTALYA) İLÇESİNİN EĞİTİM COĞRAFYASI

Author:

Number of pages: 702-716
Year-Number: 2021-50

Abstract

Yerleşim bölgelerine ilişkin eğitim durumları tespit edilirken öncelikle o yerin nüfusları daha sonra nüfuslarının eğitim düzeylerine bakılır. Bu yönüyle bir yerin nüfusunun eğitim durumunun değerlendirlmesi ve isabetli bir biçimde analiz edilmesi elzemdir. Bu çalışmayla amaçlanan Antalya ili Kaş ilçesindeki nüfusun eğitim ve öğretim durumunu her yönüyle inceleyip analiz etmektir. Çalışma ile ilçenin 6 yaş üzeri nüfusunun, eğitim düzeyi, okul türü, sayısı, derslik sayısı, eğitim gören öğrenci ve eğitim veren öğretmen sayıları belirlenmiştir. Daha sonra bu sayılar il ve Türkiye geneliyle kıyaslanmış, benzerlik ve farklılıklar ortaya koyulmuştur. Çalışmada başvurulan veriler Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kaş Kaymakamlığı, Kaş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Kaş Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumundan alınmıştır. Çalışmanın sonucunda ilçe nüfusunun okuryazarlık oranı Türkiye ortalamasından yüksekte  olup 6 yaş ve üzerindeki nüfusun %98,7'sini oluşturduğu, diğer eğitime ilişkin verilerinin de iyi düzeyde olduğu ortaya konulmuştur.

Keywords

Abstract

While determining the educational status of residential areas, first the population of that place and then the education levels of the populations are examined. In this respect, it is essential to evaluate the educational status of the population of a place and to analyze it accurately. The aim of this study is to examine and analyze the education and training status of the population in Kaş district of Antalya province from all aspects. With the study, the number of education level, school type, number, number of classrooms, the number of students and teachers providing education were determined for the population over 6 years old. Then these numbers are compared yl and Turkey in general has been demonstrated similarities and differences. The data in the study referenced Antalya Provincial Directorate of National Education, District Education Directorate Kas Kas District, Directorate of Public Education Center Kas Kas was taken from the Vocational Training Center Directorate and Turkey Statistical Institute. The literacy rate of the population in the district is higher than the results of the study mean that Turkey constitutes 98.7% of the population ages 6 and over, the data relating to other training has also been found to be at a good level.

Keywords