HAYVANLAŞTIRMA KAVRAMI VE ÇAĞDAŞ SANATTA MASALSI İMGELEM BAĞLAMINDA KATHY RUTTENBERG’İN SANATI

Author:

Number of pages: 312-322
Year-Number: 2021-51

Abstract

İnsan davranışları için metafor olarak kullanılan hayvan karakterleri ve hayvansı melezler, ahlaki öğretisel değerler barındıran masallardan başlayarak klasik edebiyata, oradan Aesop’un fabllarına denk uzanan zengin bir mirasın taşıyıcı unsurlarındandır.Tüm kültürel anlatılarda hayvanlaştırma (animalizing); bir mecaz yaratma unsuru, dolaylı yollarla duygu, düşünce ve idealleri ortaya koyup insanları psikolojik yönden etkileme amacıyla kültür tarihi içerisinde sürekli kullanılan bir olgu olmuş, böylece sanat ve tasarımın sıklıkla başvurduğu anlatım biçiminin imgesi haline gelmiştir. Hayvanlaştırma, yarattığı gerçeküstü algı sayesinde de günümüz fantastik anlatımının en sevdiği konulardandır. Bu bağlamda, çağdaş sanatçılar arasından illüstratif resim-heykel melezi biçiminde tarif edilebilecek Kathy Ruttenberg’in ısrarla seçtiği imge dünyası ve biçim dili bu çalışma kapsamında tartışılmaya açılacaktır. Sembolik dili sayesinde bizi sıklıkla mitolojiyle de ilişki kurmaya davet eden Kathy Ruttenberg’in plastik açıdan oldukça zengin öğeler barındıran sanatsal çalışmaları, biçim ve içerik açısından çözümlenirken, hayvanlaştırma kavramı ve anlatılardaki ele alınış biçimiyle zıtlıklar barındıran anlam dili tartışılacaktır.

Keywords

Abstract

Animal characters and animal hybrids, which are used as metaphors for human behavior, are the bearers of a rich heritage, ranging from fairy tales with moral teachings ​​to classical literature as well as Aesop's fables. In all cultural narratives, animalizing is as a figurative expression, a phenomenon that is constantly used in the history of culture to reveal emotions, thoughts and ideals through indirect ways and to affect people psychologically, thus becoming the imagery often used in art and design. Animalizing, thanks to the surreal perception it creates, is one of the favorite subjects in fantastical narrative of today. Within this context, this study will focus on the world of imagery and the form language chosen by the artist Kathy Ruttenberg, who can be described as an illustrative painting-sculpture hybrid among contemporary artists. While analyzing Kathy Ruttenberg’s artistic language—enriched with plastic elements and inviting us to relate to mythology thanks to its symbolic nature, the artist’s work will be analyzed in terms of form and content, while at the same time the concept of animalizing and the artist’s language—especially with all contrasts created in her narrative expression—will be discussed.

Keywords