KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİMİN BİR ÖRNEĞİ OLARAK İSLAM MEDENİYETİNDEN YAPILAN ÇEVİRİLERİN AVRUPA RÖNESANSINA ETKİSİ

Author:

Number of pages: 547-558
Year-Number: 2021-51

Abstract

Çeviri etkinliği, farklı medeniyetler arasında bilimsel, kültürel ve düşünsel olarak etkileşimlerde, bilgi biriklerinin aktarılmasında tarih boyunca önemli bir rol üstlenmiş, farklı dillerin konuşulduğu ortamlarda iletişimin, her türlü alışverişin yerine getirilmesinde etkili bir araç haline gelmiştir. Bu çalışmada çevirinin kültürlerarası/medeniyetlerarası aktarım aracı bağlamında, Antik Yunan eserlerinden faydalanarak geçmişte bilimsel/sanatsal/düşünsel olarak önemli bir noktaya gelmiş olan İslam Medeniyeti üzerinden gerçekleştirilen çeviriler ile Avrupa Rönesansı’nın oluşumunun izleri sürmeye yönelik betimleyici bir araştırma yapılacaktır. Çalışmada Avrupa Rönesansı’nın oluşum süreçlerin söz edilip, ardından İslam Medeniyeti hakkında bilgilere yer verilecektir. Ardından da, Avrupa medeniyetinin oluşumunda etkisi olan Batı İslam dünyasındaki çeviri faaliyetleri ve Avrupa’ya olan katkıları açıklanmaya çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

Throughout history, translation has played an essential role in the scientific, cultural and intellectual interactions between different civilizations and in the transfer of knowledge. In the environments where different languages are spoken, It has become an effective tool to communicate. This study aimed to make a descriptive research to trace the formation of the European Renaissance through translations made over the Islamic Civilization, which had reached a scientifically/artistically/intellectually high level by making use of Ancient Greek works in the past. After mentioning the formation processes of the European Renaissance, pieces of information about Islamic Civilization are presented. Then, translation activities in the Islamic world and their contributions to Europe are explained, which had an impact on the formation of European civilization.

Keywords