REKREAKTİF ETKİNLİK OLARAK KUAFÖR SALONLARINDAN HİZMET ALAN KADINLARIN SALON TASARIMINA İLİŞKİN GENEL BEKLENTİSİ

Author:

Number of pages: 218-233
Year-Number: 2021-51

Abstract

Bu araştırmanın amacı, rekreaktif etkinlik olarak kadın kuaförü salonlarından hizmet alan kadınların salon tasarımı konusundaki tercihinin belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma grubu 2018 yılında Ankara’nın Çankaya ve Sincan ilçelerinde yaşayan ve kadın kuaförü salonlarından hizmet alan uygun/kazara örnekleme metoduyla seçilen 201 kadından oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve “Kuaför Salonu Tasarımı Beklenti Anketi” kullanılmıştır. Anket sonuçlarından elde edilen verilerin frekans dağılımları ve yüzde analizleri SPSS paket programı ile değerlendirilip yorumlanmıştır. Araştırma sonucuna göre kadınlar kuaför salonu tasarımında en çok evine yakın olmasını, bahçe düzeni/manzaraya sahip olmasını, binanın giriş katında olmasını, yüksek ve ferah olmasını, duvar, zemin, koltuk ve işlem koltuklarında beyaz tonların kullanılmasını, ısıtmada merkezi sistemi, soğutmada klimayı, havalandırmada merkezi havalandırma sistemini, eğlence sisteminde merkezi müzik sistemini, aydınlatmada beyaz ışığı, yer döşemesinde doğal parkeyi, dekoratif objelerde duvar kağıdını, koltuk özelliğinde rahat olmasını tercih etmiştir. Salon işletmecileri kuaför salonu tasarımında araştırma sonuçlarını dikkate alarak müşteri memnuniyetini ve salona daha fazla müşteri gelmesini sağlayarak rakipleri karşısında daha avantajlı bir duruma gelebilir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the preference of women who receive service from women's hairdresser salons for salon design in terms of recreactive activity. The study sample consisted of 201 women who lived in Çankaya and Sincan districts of Ankara in 2018, received service from hairdresser salons and were selected by the convenience/accidental sampling method. The "Personal Information Form" and the "Expectation Questionnaire for Hairdresser Salon Design" were used as the data collection tools in the study. The frequency distribution and percentage analysis of the data obtained from the questionnaire results were evaluated and interpreted by the SPSS package program. According to the study results, concerning the hairdresser salon design, women mostly preferred that the hairdresser salon should be close to their home, should have a garden layout/landscape, should be on the first floor of the building, and should be high and spacious, white tones should be used on the walls, floor, seats and treatment seats, seats should be comfortable, and there should be a central system in heating, air conditioning in cooling, a central ventilation system in ventilation, a central music system in the entertainment system, white light in lighting, natural parquet in the floor covering, and wallpaper in decorative objects. Salon managers may acquire a more advantageous position over their competitors by considering the study results on hairdresser salon design and ensuring customer satisfaction and the arrival of more customers to the salon.

Keywords