MALEVİCH’İN GEOMETRİK SOYUTLAMALARINDAKİ İKONOKLAST TAVRIN AMERİKAN SOYUT SANATINDA ALAN RESMİYLE İLİŞKİSİ

Author:

Number of pages: 410-431
Year-Number: 2021-51

Abstract

Modern sanatın nihai yönelimi olan non-figüratif ifadenin ve sanatta duyusal ilgilerden arındırılan geometrik soyutlamanın son noktası olarak soyut sanat, nesnel dünyanın temsilinden uzaklaşarak temellerini duygu ya da his’e dayandırır. Bu açıdan bakıldığında, Rus Avangartlarından Malevich’in Siyah Kare’si de soyutlamanın soyuta yöneldiği noktada ikonoklast bir tavır sergilemektedir. Peşi sıra gelişen geometrik soyutlamacı hareketler, bir taraftan metafizik bir hakikat düzleminde, diğer taraftan da sanatın hayattan ayrıldığı bir noktada yer alırlar. Malevich’in his’se dayalı bu tavrı, Rothko ve Newman ile sanatın hayata yabancılaşması açısından ve teolojik bir mistisizme sahip olmaları açısından bir kesişme söz konusudur. Bu bağlamda, Geometrik Soyutlama ve Alan Resmi aşkın bir anlatımın aracı olmalarıyla benzerlik gösterirler ve toplumsal olana yabancılaşan tavırlarıyla ideolojiden ve her türlü toplumsal temsilden uzaklaşan, hissi bir yaklaşıma sahiptirler. Bu çalışmada amaçlanan; farklı kültürel ve ideolojik bağlamlara sahip Rus Süprematistlerinden Malevich ve Amerikan Soyut sanatçılarından Alan Resmi bağlamında Rothko ve Newman’ın eserleri karşılaştırmalı olarak incelemek ve soyut yönelimlerinde otoritenin yaratısı olan nesneler dünyasını ve göstergeler sistemini aşma amaçlarındaki benzerlik ve farklılıkları tespit etmektir.

Keywords

Abstract

Abstract art as a final result of geometrical abstraction which is decontaminated from sensorial attachments in art and non-figurative manner as a final tendency of modern art, is based on emotions or spirituality by diminishing from representation of objective world. When viewed from this aspect, a Russian Avant-gardist Malevich’s Black Square is exposing an iconoclast manner herein intention of abstraction to transcendental. The abstraction movements in art developing one after another take place on one hand in a metaphysical truth base and on the other hand at a point where art is withdrawn from life.  Malevich’s manner that based on transcendental and emotions has intersection points with Rothko’s and Newmans’s arts in terms of art become alienated from life and have identic theological mysticism. In this context Geometrical Abstraction and Color Field Painting has similarities by means of transcendental expression mediums. They have transcendental manners originated from common approaches such as their manners towards alienation to social awareness, becoming distant to any kind of social representation and ideologies. This research is aimed to comparative analyze the works of American abstract painters Rothko and Newman in context of Color Field Painting and Russian Suprematist Malevich that have different ideological and cultural contexts and determine the differences and similarities between their aims of going beyond indication systems and world of things/objects which are the creations of authority on their intention to abstract art.  

Keywords