II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ OSMANLI DEVLETİ-ALMANYA İLİŞKİLERİ

Author:

Number of pages: 559-573
Year-Number: 2021-51

Abstract

  1. yüzyılda Almanya’nın hızlı gelişimini ve sömürgecilik faaliyetlerini Ortadoğu üzerindeki politikalarının neler olduğunu dönemin kaynaklarını da inceleyerek belirtmeye çalıştım. Almanya’nın tarihçesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için farklı kaynaklara başvurduğumuzda Almanya’nın, Fransa’dan sonra 1789 ihtilalinden en çok etkilenen ülke olduğunu görmüş olduk. 1789 ihtilalinin de gelişim ve sömürgecilik üzerinde etkisinin ne boyutta olduğunu görmüş olduk. Almanya 19.yüzyıldan sonra izlediği sömürgecilik faaliyeti sayesinde büyüme kapasitesi yüksek iken bu durum Osmanlı’da tam tersine gerçekleşmiştir. Almanya sömürgecilik faaliyetlerine başlarken dünyanın egemen güçleri ile mücadeleye gireceğini bilmekteydi. Sömürgecilik faaliyetlerin de geç kalan Almanya daha sömürülmemiş Ortadoğu ülkelerine doğru yönelme planı yapmıştır. Almanya’nın yöneldiği iki devlet vardır. Biri İran diğeri ise Osmanlı Devletidir. Osmanlı Devleti’nin kendini yalnız hissedip tek dostunu Almanya olarak görmesi sonucunda Almanya sömürgeciliğin bir kolu olan kendi kültürünü Osmanlı Devletine yerleştirmeye başlayacaktır. Almanya askeri konular başta, İslam’a yakınlık, demiryolları ve okullar açarak Osmanlı Devleti’nin içişlerine müdahale şansı bulacaktır. Bu çalışmamızda II. Abdülhamid döneminde Osmanlı-Almanya ilişkilerinin gelişim merhalelerini inceleyeceğiz.

Keywords

Abstract

In the 19th century, I tried to indicate the rapid development of Germany and its colonial activities by examining the sources of the period, what their policies on the Middle East were. When we turned to different sources to learn more about the history of Germany, we saw that Germany was the country most affected by the 1789 revolution after France. We have seen the extent of the impact of the 1789 revolution on development and colonialism. While Germany had a high growth capacity thanks to the colonial activities it followed after the 19th century, this situation happened in the Ottoman Empire on the contrary. As Germany started its colonial activities, it knew that it would fight with the ruling powers of the world. Germany, which is also late in colonial activities, has made a plan to move towards the Middle Eastern countries that have not yet been exploited. There are two states to which Germany is headed. One is Iran and the other is the Ottoman Empire. As a result of the Ottoman Empire feeling lonely and seeing Germany as its only friend, Germany will begin to place its own culture, which is a branch of colonialism, in the Ottoman Empire. Germany will find the chance to intervene in the internal affairs of the Ottoman Empire by opening military issues, proximity to Islam, railways and schools. In this study, II. We will examine the development stages of Ottoman-German relations during the reign of Abdülhamid.

Keywords