SINIRLI VE SORUNLU KOMŞULUK: TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİNE İLİŞKİN DÖNEMSEL BİR İNCELEME

Author:

Number of pages: 401-409
Year-Number: 2021-51

Abstract

Türkiye-Suriye ilişkilerini yaşanan çeşitli kırılma anlarına bağlı olarak dört dönem altında incelemek mümkündür. Bu çalışmada, bu dönemlerden ilki olarak kabul ettiğimiz ve kuruluş dönemi olarak adlandırdığımız 1923-1979 yılları arası Türkiye-Suriye ilişkileri analiz edilmektedir. 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ile başlayan ve 1979 yılında Abdullah Öcalan’ın Suriye topraklarına geçmesi ile sonlanan bu dönemde iki ülke ilişkileri oldukça sınırlı ve sorunlu bir seyir izlemiştir. Bu dönemin sınırlı ve sorunlu bir nitelik sergilemesine neden olan faktörler ve konular, Türkiye-Suriye ilişkilerinin sonraki dönemlerine de doğrudan veya dolaylı olarak etki etmiştir. Çalışmada öncelikle ilişkilerin kuruluş döneminde Türkiye-Suriye ilişkilerini sınırlandıran faktörler incelenmektedir. Daha sonrasında ise iki ülke ilişkilerini sorunlu kılan konular ele alınmaktadır. Bu incelemenin iki ülke ilişkilerinde sonraki dönemlerde görülen gerilimleri ve yumuşamaları analiz edebilmek adına bir temel sunacağını söylemek mümkündür.

Keywords

Abstract

It is possible to examine Turkey-Syria relations under four periods depending on the various breaking moments. In this study, Turkey-Syria relations between 1923 and 1979, which we consider to be the first of these periods and which we call the establishment period, are analyzed. During this period, which began with the establishment of the Republic of Turkey in 1923 and ended with the transition of Abdullah Ocalan to Syrian territory in 1979, relations between the two countries followed a very limited and problematic course. The factors and issues that caused this period to exhibit a limited and problematic nature also directly or indirectly affected the later periods of Turkey-Syria relations. The study first examines the factors limiting Turkey-Syria relations during the establishment period of the relations. After that, issues that make relations between the two countries problematic are discussed. It is possible to say that this review will provide a basis for analyzing the tensions and softening observed in the relations of the two countries in the following periods.

Keywords