BURSA İLİ ORHANELİ İLÇESİ DÜNDAR KÖYÜ AĞZI

Author:

Year-Number: 2021-52
Number of pages: 462-474
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

1940’lı yıllardan beri Anadolu ağızları üzerine birbirinden kıymetli birçok çalışma yapılmış olmakla birlikte, son yıllarda bu alanın epey ehemmiyet kazanmasına rağmen hala üzerinde hiç çalışılmamış birçok ağız bölgesi mevcuttur. Bursa İli Orhaneli İlçesi Dündar Köyü Ağzı da bu ağız bölgelerinden bir tanesidir. Dündar Köyü, ekonomik ve sosyal merkezlerin etkisinden uzak kalmış, dolayısıyla tüm alanlardaki hızlı ve ani değişimlerden büyük ölçüde soyutlanmış bir yerleşim bölgesidir. Demografik özelliklere bakıldığında nüfusun tamamına yakını Manavlardan oluşmaktadır. Nüfusun karışık olmaması da çalışmamıza ayrıca bir kolaylık sağlamıştır. Çalışmadaki amacımız, Dündar Köyü Ağzında seslerin tarihi değişimi ve bu değişimlerin Standart Türkiye Türkçesi ile birleştiği ve ondan ayrıldığı noktaların tespit edilmesidir. Bu amaçla ilk olarak derleme yapılmış, yapılan derlemeler metne aktarılmış, daha sonra metinlerden yola çıkılarak Dündar Köyü Ağzı, “sesler, ses değişmeleri, ses olayları, ses uyumları” başlıkları altında incelenmiştir.

 

Keywords

Abstract

Since the 1940s, many valuable studies have been carried out on Anatolian dialects. Although this field of study has gained considerable importance in recent years, there are still many dialects that have never been studied. One of these dialect regions is Dündar Village Dialect of the Orhaneli District of Bursa Province. Dündar Village is a residential area that has remained away from the influence of economic and social centers, and thus largely isolated from the rapid and sudden changes in all areas. Looking at the demographic characteristics, almost all of the population consists of Manav people. The fact that the population is not mixed has also facilitated our study. Our aim in this study is to identify Dündar village in a historic change of tone in dialect and the confluence with the standard Turkish language of Turkey on the points at which it changes and differentiates. For this purpose, firstly a compilation was made, the compilations were transferred to the text, and then, based on the texts, Dündar Village Dialect was examined under the headings of "sounds, sound changes, sound events and sound harmonies."

 

Keywords