EKONOMİK ÖZGÜRLÜK KAPSAMINDA BÜROKRASİ ETKİNLİĞİNİN SERBEST PİYASAYI ETKİLEMESİNE YÖNELİK BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELİ UYGULAMASI

Author:

Year-Number: 2021-52
Number of pages: 259-271
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmada, 2021 yılı için tüm verileri tam olan 178 ülkenin Heritage Vakfı Ekonomik Özgürlük Endeksi (HFEFI) bileşenlerine ait değerler üzerinden HFEFI’nın faktörlerinden olan bürokrasi etkinliğinin daha çok sonuç niteliğine sahip olan serbest piyasaya olan etkisini yapısal eşitlik modellemesi ile belirlenmiştir. Bulgulara göre, bürokrasi etkinliği serbest piyasayı anlamlı ve yüksek seviyede etkilemiştir. Diğer bir bulguya göre, serbest piyasa faktörü bürokrasi etkinliği faktörüne göre ilişkisel yapıya olan katkısının daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Bileşenler açısından ise ilişkisel yapıya en fazla katkı sağlayan bileşenin yatırım özgürlüğü, etkisel yapıya en fazla katkı sağlayan bileşenin ise iş özgürlüğü olduğu gözlenmiştir. Ayrıca hem ilişkisel hem de etkisel anlamda en az katkı sağlayan bileşenin ise iş gücü özgürlüğü olduğu belirlenmiştir. Bütün bu sonuçlara göre, ülkelerin işgücü özgürlüğünün serbest piyasayı sağlayacak faaliyetler gerçekleştirerek küresel ekonomiye ve ticarete katkılarının olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

In the study, the effect of regulatory efficiency, which is one of the factors of HFEFI, on the open markets, which is one of the factors of the Heritage Foundation Economic Freedom Index (HFEFI), was determined by structural equation modeling, based on the values ​​of the Heritage Foundation Economic Freedom Index (HFEFI) components of 178 countries with complete data for 2021. According to the findings, the regulatory efficiency had a significant and high impact on the open markets. According to another finding, it was determined that the contribution of the open markets factor to the relational structure is greater than the regulatory efficiency factor. In terms of components, it has been observed that the component contributing the most to the relational structure is the investment freedom and the component that contributes the most to the effective structure is the business freedom. In addition, it has been determined that the component that contributes the least in both relational and affective terms is the labor freedom. According to all these results, it is concluded that labor freedom of countries can contribute to the global economy and trade by carrying out activities that will ensure the open markets.

Keywords