OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA EBEVEYN BESLENME TUTUMUNUN ROLÜ

Author:

Year-Number: 2021-52
Number of pages: 475-499
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) dünya çapında gittikçe artan bir prevalans gösteren nöro-gelişimsel bir bozukluktur. OSB genellikle genetik ve çevresel faktöre bağlı olarak oluşabilmektedir. Vakaların büyük kısmı çocukluk çağında, anormal sosyal iletişim ve davranış değişiklikleri ile tanı almaktadır. Otizm, uyku problemleri, psikolojik problemleri, beslenme ve sindirim problemlerini de beraberinde getirmektedir. Beslenme problemleri sonucunda besin ögesi eksiklikleri ve malabsorpsiyona bağlı olarak çeşitli hastalıklar ortaya çıkabilmektedir. Otizmli bireylerin bakımında etkin olan kişilerin gözlem ve tespitlerine dayalı olarak değişen şekillerde beslenme tutumları gelişmektedir. OSB doğru tedavi ve yönlendirme ile pozitif yönde gelişim gösterebilen, belirtilerin azaltılabildiği bir hastalıktır. Bu çalışmada, OSB’nin ne olduğu ve OSB’li çocukların ebeveynlerinin gözlemleri ile otizmlilerde görülen beslenme problemlerine karşı ailelerin gösterdiği tutumların araştırıldığı literatürden örnekler verilmiş ve detaylı bir literatür derlemesi yapılmıştır. Çalışmada, ebeveynlerin otizmli bireylerin beslenmelerine olan yaklaşımlarının ve tutumlarının tespiti ve değerlendirilmesi mevcuttur. Çalışmamın amacı, ebeveynlerin otizmli bireylerin beslenmesi ile ilgili tutumlarının doğru şekilde yönlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilebilecek eğitimlere ve literatüre katkı sağlayabilmektir.

Keywords

Abstract

Autism Spectrum Disorder (ASD) is a neurodevelopmental disorder with an increasing worldwide prevalence. ASD is a disease that can occur due to genetic reasons and environmental factors. Most cases are diagnosed in childhood and with abnormal social communication and behavioral changes. Autism causes sleep problems, psychological problems, nutrition and digestive problems. According to the observations, nutritional problems determined by the family or caregiver can cause various diseases due to many nutrient deficiencies and malabsorption. Nutritional or nutritional attitudes develop in different ways depending on the observations and determinations of people active in the care of individuals with autism. With the right treatment and guidance, ASD symptoms can be reduced. In this study, there are literature examples and reviews investigating what ASD is and the observations of parents of children with ASD and families' attitudes towards nutritional problems in individuals with autism. It includes determining and evaluating parents' approaches and attitudes towards the nutrition of individuals with autism. The aim of this study is to contribute to the trainings that can be carried out in order to correctly guide the attitudes of parents towards the nutrition of individuals with autism and to support the literature.

Keywords