GALVANOGRAFİ- ELEKTRİKLİ OYMA BASKI UYGULAMALARI

Author:

Year-Number: 2021-52
Number of pages: 225-242
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geleneksel asitli gravürün yapım sürecinde önemli miktarda zehirli duman açığa çıkmaktadır. Zehirli olmayan maddelerin kullanılması ile yapılan baskılarda, hiçbir gaz ya da duman üretilmez. Tıpkı bir bataryada olduğu gibi, temeli elektroliz ilkesine dayanır. Galvanografi- Elektrikli Oyma Baskı da, metal iyonlar, aralarında enerji potansiyeli olan iki tür metalin kutupları arasında düzenli bir şekilde yer değiştirir. Zehirsiz baskılardan biri olan elektrikli oyma, oldukça kontrol edilebilirdir bir süreçtir. Aynı etkileri, aynı elektrolitik yoğunluğu, anot katot arasındaki uzaklığı, aynı süre ve voltajı, kullanmak oyulan çizgilerin derinliğinin tutarlı olacağı, ve aynı özelliklere sahip olacağının garantisini verir.Bu makalenin yazılma amacı, yüzyıllardır uygulan geleneksel ve alternatif baskı tekniklerinin Baskı sanatı eğitiminde uluslararası eğitim düzeyinde olmasını sağlamaktır. İnsan sağlığını tehdit eden geleneksel baskı teknikleri ve yöntemlerinden kaçınılması, zehirli olmayan yöntemlerin yaygınlaştırılmasını, eğitim kurumlarında gerekli önlemlerin alınması gerekliliğini vurgulamaktır.

 

Keywords

Abstract

A significant amount of toxic fumes are produced during the construction process of conventional acid etching. No gas or smoke is produced in non-toxic prints. Just like a battery, it is based on the principle of electrolysis. Metal ions move regularly between the poles of two types of metals that have energy potentials between them. Electric engraving, one of the non-toxic prints, is a highly controllable process. Using the same conditions, the same electrolytic density, the distance between the anode and cathode, the same duration and voltage, ensures that the depth of the engraved lines will be consistent and will have the same properties. The purpose of writing this article is to ensure that traditional and alternative printing techniques, which have been applied for centuries, are at the international education level in Print art education. It emphasizes the need to avoid traditional printing techniques and methods that threaten human health, to spread non-toxic methods, and to take necessary precautions in educational institutions.

 

 

Keywords