NİZAMI- Yİ GENCEVİ NİN İKBALNAME ADLI MESNEVISİNİN DİNİ UNSURLARI

Author:

Year-Number: 2021-52
Number of pages: 272-286
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

 Bu çalışma bir giriş ve dini unsurlardan oluşmaktadır. Giriş bölümünde İskendernameler, Zülkarneyn ve İskender ile Zülkarneyn karşılaştırılması hakkında bilgiler verilmiştir. İçindeki bölümde ise dini unsurlar, olağanüstü mitolojik unsurlar, içtimai beyitler kullanılarak bilgi verilmeye çalışılmıştır.Nizami ,İkbalnâme adlı eserde,  İskender’in daha çok hayatından ve  fetihlerinden,  felsefe ve hikmet konularından bahs ediyor .  Şair bu eseri  hazırlarken kaynak kullanarak yazdığını bu kaynaklar arasında Farsça  ,Arapca  kaynaklarının yanı sıra Pehlevice eserler , Yahudi ve Hiristiyan  kaynaklarından faydalandığını ifade eder. Bu bölümün en önemli özelliği   felsefi ve hikmetli konulardan meydana  elmesidir.  Bu çalışma Nizamı’nin İskendername  adlı eserinin ikinci kitabı olan  İkbalname adlı mesnevinin incelenmesiyle ilğilidir. İkbalname Vahid  Destgirdi tarafından tashih edilmiştir. çalışmada  kullanılan örnek  beyitlerin  sayfa ve satır numaraları verilirken eserin  yine Vahıd  Destgirdı’nin tashih etiiği Tahran da  basılan nüshası esas alınmıştır

Keywords

Abstract

This study consists of an introduction and three chapters. In the introduction `Eskandarnameh`, `Zolgharnein` and ` Battle of  `eskandar and zolgharnein` are discussed. In the first  chapter Biography of Nezami , his personality and his works are described. In the second chapter general characteristics and cause of compilation  and  stories of  Nezami Gancavi are described.In the thrid chapter  Religious elements, Fantastic natural elements , Social life, Countries, Nature, Recreation and a bout other parts whit sample bits are described.

Keywords