İSTANBUL İLİ SENDİKA ÜYESİ KADIN ÖĞRETMENLERİN MOBBİNG DURUMLARININ İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 452-474
Year-Number: 2021-53

Abstract

Çalışmamızda İstanbul’daki sendika üyesi kadın öğretmenlerin mobbing durumları incelenmiştir. Bu kapsamda; 2006 ile 2014 yılları arasında mobbinge maruz kalan İstanbul ilinde görev yapan sendika üyesi kadın öğretmenlerin sendikalarının hukuk bölümü temsilcilerine ilettikleri öyküler tek tek analiz edilmiştir. Çalışmada veri tabanında ulaşılan yirmi dava dilekçesi analiz edilmiş, dava dilekçelerinin ortak ve farklı öyküleri incelenmiş, yapılan mülakatlar değerlendirilmiştir.

Araştırma gurubunda yer alan katılımcıların en çok maruz kaldıkları davranışların; yüksek sesle azarlanmak, sözlü tehditlere maruz kalmaları, kararlarının sürekli sorgulanması, asılsız söylentilerin ortaya atılması ve bunların dolaşması ve malî külfet doğuracak zararlara sebep olunmasıdır. Sendika üyesi olmanın mobbing sürecinde kendilerini yalnız hissetmemesini sağladığı, sendikalı arkadaşlarından destek gördüğü, sendika hukuk bürolarının hukuksal destek verdiği görülmüştür.

Keywords

Abstract

In our study, the mobbing situations of union member female teachers in Istanbul were examined. In this context; the stories conveyed to the representatives of the law department of their union by union member female teachers working in the province of Istanbul, which was exposed to mobbing between 2006 and 2014, were analyzed one by one. In the study, twenty lawsuit petitions reached in the database were analyzed, the common and different stories of the lawsuit petitions were examined, and the interviews were evaluated.

The behaviors that the participants in the research group are most exposed to; being scolded loudly, being exposed to verbal threats, constantly questioning their decisions, spreading unfounded rumors and circulating them, and causing financial burdensome damages. It has been seen that being a union member makes them not feel alone during the mobbing process, getting support from their unionized friends, and union law offices providing legal support.

Keywords