ÇİZGİ ETKİSİNDE MEKAN TASARIMLARI

Author:

Number of pages: 57-69
Year-Number: 2021-53

Abstract

Çizgi, bulunduğu alanda belli yollar izlemekte olan tasarım elemanı olarak tanımlanmaktadır. Çizginin  genişliği uzunluğuna göre azdır ve çizgisel elemanlar dinamik olarak algılanmaktadır. Çizginin çeşitleri eğri, dikey, yatay, ince veya kalın olarak ifade edilmektedir. Çizgisel formlar tasarımda dengeli olarak  kullanıldığında mekana farklı bir boyut katmaktadır. Eğri, yatay, dikey çizgisel formlar tasarımın farklı alanlarında kullanılmaktadır. İç mekan tasarımında tavan, duvar yüzeylerinde, tekstil ürünleri, duvar kâğıdında, bölücü elemanlar, mobilya ve aydınlatma elemanlarında uygulanabilmektedir. Tasarımda çizgiler farklı kalınlıklarda uygulandığında uyandırdığı  etki de farklı olmaktadır. Çizginin mekan içerisinde devamlılığının sağlanması ile bütünlük etkisi oluşturmaktadır. Mekan tasarımında cephe tasarımında veya iç mekan tasarımında kullanılan bu formlar sakinlik veya dinamik etki oluşturabilmektedir. Çalışmanın amacı cephe ve iç mekan tasarımında çizgiselliğin uygulandığı mekanları inceleyerek mekan tasarımında bütünlük etkisinin incelenmesidir. Yöntem olarak çizgisellik ve tasarımda hareket ile ilgili literatür çalışması yapılmış ve İstanbul Üsküdar bölgesinde çizgisel formda cephe ve mekan tasarımları incelenmiştir.

 

Keywords

Abstract

A line is defined as a design element that follows some paths in its area. The width of the line is less than its length. Linear elements are perceived dynamically. Types of lines are indicated as curved, vertical, horizontal, thin or thick. When linear forms are used in a balanced way in design, they provide a different effect to the space. The line can be used in interior design on ceilings, wall surfaces, textile products, wallpaper, dividing elements, furniture and lighting elements. When the lines are applied in different thicknesses in the design, the effect is also different. It creates an integrity effect by ensuring the continuity of the line in the space. These forms, which are used in space design, facade design or interior design, can create a calm or dynamic effect. The aim of the study is to examine the spaces where linearity is applied in facade and interior design and to examine the effect of integrity in space design. As a method, a literature study on linearity was made and linear form facade and space designs in Istanbul Altunizade region were examined.

 

Keywords