SURİYELİLERİN YERLEŞME VE ENTEGRASYONUNDA KAHRAMANMARAŞ’IN YERİ THE

Author:

Number of pages: 526-548
Year-Number: 2021-53

Abstract

Çağımızın en büyük toplumsal sorunlarından biri de göç ve göçmen sorunudur. Göç olayının ortaya çıkma nedenlerinden yaygın olarak kabul gören iki temel şekilde olmaktadır. Bunlardan birincisi pozitif göç olarak da bilinen gönüllü göç, ikincisi ise zorunlu göçtür. Konumuzla ilgili olan zorunlu göç, insanların savaş nedeniyle yaşadıkları sorunlar sonucunda memleketlerini, evlerini, tarlalarını, işlerini, işyerlerini ve hatta geçmişlerini terk etmek zorunda kaldıkları göç türüdür. Suriye’de meydana gelen iç savaştan dolayı 2011 yılından itibaren Türkiye’ye yaklaşık 3.700.000 milyon kayıt altına alınmış mülteci bulunmaktadır. Bu mültecilerin 230.000’i çadır kent ve konteyner kentlerde ağırlanırken, geri kalan 3.320.000’i Türkiye’nin 81 iline yayılmış ve kendi imkanlarıyla yaşamlarına idame ettirmektedir. Kahramanmaraş'ta yaklaşık 93 bin kayıtlı Suriyeli mülteci yaşamaktadır. Yapılan bu çalışmada, yapılan gözlemler sonucunda, Suriyeli mültecilerin sosyal alandaki sorunları incelenmeye çalışılacaktır. Mültecilerin sorunlarının hepsini ele almak mümkün olmayacaktır, ancak çalışma kapsamında, barınma, sağlık, eğitim ve istihdam sorunlarına daha fazla ağırlık verilecek ve sosyal politikalar araçlarıyla çözüm yolu bulunmasına ilişkin önerilerde bulunulacaktır.

Keywords

Abstract

One of the biggest social problems of our age is immigration and immigration. There are two main ways that are widely accepted among the reasons for the emergence of migration. The first of these is voluntary migration, also known as positive migration, and the second is forced migration. Forced migration, which is relevant to our subject, is the type of migration in which people have to leave their hometowns, homes, fields, jobs, workplaces and even their past as a result of the problems they experience due to the war. Due to the civil war that took place in Syria, there have been approximately 3,700,000 registered refugees in Turkey since 2011. While 230,000 of these refugees are hosted in tent cities and container cities, the remaining 3,320,000 are spread over 81 provinces of Turkey and are living by their own means. Approximately 93 thousand registered Syrian refugees live in Kahramanmaraş. In this study, as a result of the observations made, the problems of Syrian refugees in the social field will be tried to be examined. It will not be possible to address all the problems of refugees, but within the scope of the study, more weight will be given to the problems of housing, health, education and employment and suggestions will be made to find solutions through social policy tools.

Keywords