YENİ NESİL GENÇLERDE ESTETİK/KOZMETİK DEVRİMİ VE GELECEĞİNİN ŞEKİLLENMESİ

Author:

Number of pages: 549-555
Year-Number: 2021-53

Abstract

Son zamanlarda gelişen teknoloji ve sosyal medyanın etkin kullanımı ile estetik/kozmetik popüler hale gelmiştir. Görüldüğü gibi estetik/kozmetik cerrahi; tüm dünyada sosyal ve ekonomik hayatı etkilemeye devam ediyor. Yerinde ve zamanında yapılan estetik operasyonlar her zaman kişiye mutluluk getirir. İnsan hayatında bir dönüm noktasıdır. Ancak alanında uzman olmayan kişiler tarafından yapılan zamansız ve gereksiz estetik operasyonlar psikolojik sorunlara ve hatta ölümlere neden olmaktadır. Estetik/kozmetik: Ameliyatlı ve ameliyatsız olmak üzere iki şekilde uygulanır. Çalışmada gençlerin estetik/kozmetik yaptırmalarında etkili olan faktörlerin teorik olarak değerlendirilmesi ve gençlerin estetik/kozmetik turizminden nasıl yararlandıkları ve geleceklerini nasıl şekillendirdikleri anlatılmaktadır.

Keywords

Abstract

Aesthetics/cosmetics have become popular with the recently developing technology and effective use of social media. As can be seen, aesthetic / cosmetic surgery; it continues to affect social and economic life all over the world. On-site and on-time aesthetic operations always bring happiness to the person. It is a turning point in human life. However, untimely and unnecessary aesthetic operations performed by people who are not experts in their field cause psychological problems and even deaths. Aesthetic / cosmetic: It is applied in two ways, surgical and non-surgical procedures. In the study, the theoretical evaluation of the factors that are effective in making young people aesthetics / cosmetics and how young people benefit from aesthetic / cosmetic tourism and shape their future are explained.

 

Keywords