SANAT PAZARLAMADA FİYATLANDIRMA ZORLUKLARI

Author:

Number of pages: 659-667
Year-Number: 2021-53

Abstract

Sanat eseri tüketimi, kişilerin sembolik, sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını gidermektedir. Bu nedenle sanat tüketimi söz konu olduğunda pazarlama ve sanatın beraberliği ortaya çıkmaktadır. Çalışmamızda, üzerinde duracağımız esas konu da pazarlamanın sanata olan etkisi, başka bir deyişle pazarlamanın sanat içindeki rolü olacaktır. Bu açıdan baktığımızda, pazarlamanın sanat içindeki rolünü iki görüş açısından incelememiz doğru olacaktır. Bunlar; pazarlamaya ürün odaklı ve müşteri odaklı yaklaşımlardır. Bir başka deyişle esere alıcının aranması veya aranmaması durumlarıdır. Sanat eseri için alıcı aranması yani tüketim ve tüketici durumları söz konusu olduğunda fiyatlandırma işlemleri de kaçınılmazdır. Sanat eserinde fiyatlandırma yöntemleri, müzayede evlerinde sanatın fiyatlandırılması ve pazarlama işlemleri, experlerin fiyat tahminleri, galerilerin uyguladıkları fiyatlandırma yöntemleri sanat piyasasını belirleyen satışlardır. Dünyanın en büyük iki müzayede evlerinden biri Londra’da bulunan Christie’s diğeri ise New York’ta bulunan Sotheby’s’dir. Bu müzayede evlerinin fiyatlandırma konusunda uyguladıkları yöntemleri sanat pazarlamanın temelini oluşturmuş. Sanat satışlarının kurallarını belirlemişlerdir. Sanat eserinde fiyatlandırma yöntemleri ve pazarlama işlemleri makalemizin konusunu oluşturmaktadır. 

Keywords

Abstract

Consumption of works of art meets the symbolic, social and emotional needs of people. Therefore, when it comes to the consumption of art, marketing and art come together. From this point of view, it would be correct to examine the role of marketing in art from two perspectives. These; product-oriented and customer-oriented approaches to marketing. In other words, it is the cases where the buyer of the work is sought or not. When it comes to the search for a buyer for a work of art, that is, when it comes to consumption and consumer situations, pricing processes are also inevitable. Pricing methods in artwork, pricing and marketing of art in auction houses, price estimates by experts, and pricing methods applied by galleries are sales that determine the art market. One of the two largest auction houses in the world is Christie's in London and the other is Sotheby's in New York. The pricing methods of these auction houses formed the basis of art marketing. They set the rules for art sales. Pricing methods and marketing procedures in artwork are the subject of our article.

Keywords