TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA OKUNABİLİRLİK

Author:

Number of pages: 315-325
Year-Number: 2021-53

Abstract

Ders materyalleri sadece içeri tasarımı, amaç-kazanım bileşkesinden oluşan yapılardan ibaret değildir. Materyal içeriklerinin seviyeye uygun olması, uygun uzunlukta olması, anlaşılır somut ve soyut sözcükleri barındırması, yapılandırılmış bir söz varlığına sahip olması gerekmektedir. Okunabilirlik karamı tüm bu faktörlerin bileşkesi olarak öne çıkmaktadır. Bu araştırmada da 8. sınıf düzeyinde kullanılan Türkçe ders kitabında yer alan bilgilendirici ve öyküleyici okuma metinlerinin okunabilirlik düzeyleri MEB tarafından belirlenen kıstaslar ve çeşitli yazılımların parametreleri ile incelenmiştir. Okuma metinlerinin büyük kısmının ilgili öğrenci seviyesinin üzerinde olduğu; okunabilirlik düzeyleri açısından zor ve çok zor okunabilirlik değerine sahip metinlerin öne çıktığı tespit edilmiştir. Ayrıca cümle, kelime uzunlukları; cümle başına düşen kelime sayısı tespit edilmiş; metinlerin genelde materyal ortalamasının üzerinde verilere sahip olduğu saptanmıştır. Genel olarak materyal bünyesinde metin niteliklerinin düzenli bir çizgiyle değişmediği; kolaydan zora ilkesinin gözetilmediği saptanmıştır

Keywords

Abstract

Course materials do not consist of only interior design, purpose-outcome structures. The material content should be appropriate for the level, be of appropriate length, contain understandable concrete and abstract words, and have a structured vocabulary. The decision of readability stands out as a combination of all these factors. In this study, the readability levels of the informative and narrative reading texts in the Turkish textbook used at the 8th grade were examined with the criteria determined by the Ministry of National Education and the parameters of various software. Most of the reading texts are above the relevant student level; It has been determined that texts with difficult and very difficult readability values stand out in terms of readability levels. In addition, sentence, word lengths; the number of words per sentence was determined; It has been determined that the texts generally have data above the material average. In general, the text properties within the material do not change with a regular line; It has been determined that the principle of easy to difficult is not observed.

Keywords