PANDEMİ VE BENZER OLAĞANDIŞI DÖNEMLERDE SANATSAL ÜRETİMLERİN İZLEYİCİYE ULAŞIMI BAĞLAMINDA MEKAN FARKLILIĞI YARATMA

Author:

Number of pages: 113-125
Year-Number: 2021-53

Abstract

Günümüz insanı, modernleşmenin ezikliği ve kent yaşamının sıradan döngüsü içinde kendini soyutlamış, giderek kendine yabancılaşmış buna bağlı olarak doğadan uzaklaşmış ve kendinin de hoşnut olmadığı tamamen yapay bir yaşam biçimi ile adeta kuşatılmış durumdadır. Bundan kurtulabilmek özellikle bireylerin metropollerde beton duvarlar arkasına hapsedilmiş kitleler halindeki yaşam biçimlerinin değiştirilebilmesi ve duyarlılıklarını, farkındalıklarını yeniden kazanabilmesi sanatın, sanatsal üretimlerin günlük yaşama ve yaşam alanlarına girmesi ile mümkün olacaktır. Günümüzde müzeler, sanat galerileri ve sanat evleri kokteyl salonlarına dönüştürülerek belli bir kesime hitap eder duruma getirilmiş, pandemiyle bu alan daha da daraltılmış veya tamamen ortadan kaldırılmış bir vaziyet almış durumdadır. Araştırma çalışmasında, günümüz iletişim teknolojilerinin ve sokak sanatının sanatı nasıl şekillendirdiğinden bahsedilerek pandemi sürecinde sanatçıların kendilerini ifade etme formları örneklendirilmiş ve bu örneklerden yola çıkılarak sanatçıların, Pandemi ve benzer olağandışı dönemlerde izleyici ve ziyaretçileriyle kesintisiz etkileşim için dijital platformların dışında sokak sanatları konsepti içinde daha sağlıklı, daha özgür, daha bağımsız ve en önemlisi sosyal mesafenin rahatlıkla korunacağı kamusal alan olarak tanımlanan AVM, sinema salonu ile büyük mağazaların geniş mekanlarında rahat bir şekilde izleyiciye sunulması ve bu doğrultuda yeni alanlar yaratılması tartışılmıştır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırma çalışmasında normalleşmenin gecikmesi durumunda faaliyetlerini sürdürebilecekleri yeni koşullar ve düzenlemeler üzerinde sanatsal üretimlerin izleyiciyle buluşmasını sağlama adına alternatifler de değerlendirilerek sanatçıların ortaya koydukları çözümlere yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

Today's people are isolated from the ordinary cycle of urban life in the slump of modernization, increasingly alienated from themselves, thus alienated from nature and surrounded by a completely artificial life style that they are not satisfied with. It will be possible to get rid of this, especially by changing the lifestyles of individuals imprisoned behind concrete walls in metropolises, and regaining their sensitivities and awareness, with the introduction of art and artistic productions into daily life and living spaces. Today, museums, art galleries and art houses have been transformed into cocktail lounges and have been made to appeal to a certain segment, and this area has been narrowed or completely eliminated with the pandemic. In the research study, how today's communication technologies and street art shape art, the forms of self-expression of artists during the pandemic process are exemplified, and based on these examples, artists are healthier, freer, more independent and independent within the concept of street arts, apart from digital platforms, for uninterrupted interaction with their audience and visitors. Most importantly, it was discussed that the shopping mall, which is defined as the public space where social distance can be easily maintained, is presented to the audience in the wide spaces of the movie theater and large stores, and new spaces are created in this direction. In the research study, in which the qualitative research method is used, alternatives are also evaluated in order to ensure that artistic productions meet the audience on new conditions and arrangements in which they can continue their activities in case of delay in normalization, and the solutions put forward by the artists are included.

Keywords