KULLANICI ODAKLI ÜRÜN TASARIMINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BİLİNCİ

Author:

Number of pages: 394-406
Year-Number: 2021-53

Abstract

İyi planlanarak yapılan sürdürülebilir tasarımlı ürünlerin aynı zamanda kullanıcı odaklı tasarıma da uygun olduğu düşünülmektedir. Bu düşünce ile de sürdürülebilir tasarım ile kullanıcı odaklı tasarımın birlikte kullanılıp kullanılamayacağı araştırılmaktadır. Bu çalışmada örnekler üzerinden bir araştırma yapılarak uygulanmıştır. Örnekler ise kent mobilyaları içerisinden seçilmiştir. Çünkü; kent mobilyaları bir şehrin farklı yerlerine kurulur, günlük olarak büyük bir kullanıcı tarafından kullanılır ve insanlar ile çevre en yakın temasa ve etkileşime sahiptir. Dolayısıyla, topluma ve kentsel gelişime yarar sağlama konusunda büyük sorumlulukları vardır. Bu yazıda, farklı kullanıcıların ortak olarak kullandıkları sürdürülebilir kent mobilyaları kullanıcı odaklı tasarım ile birlikte incelenmektedir. Sürdürülebilir kent mobilyaları incelenerek, kullanıcılar üzerinde bir bilinç oluşturup oluşturmadıkları araştırılmaktadır.

Keywords

Abstract

It is thought that the products with sustainable design, which are well planned and made, are also suitable for user-centered design. With this in mind, it is investigated whether sustainable design and user-centered design can be used together. In this study, a research was done on examples and applied. The examples were chosen among urban furniture. Because; urban furniture is installed in different parts of a city, used by a large user on a daily basis, and people and the environment have the closest contact and interaction. Therefore, they have a great responsibility to benefit society and urban development. In this article, sustainable urban furniture used by different users in common is analyzed together with user-centered design. By examining sustainable urban furniture, it is investigated whether they create an awareness on users.

Keywords