ÇEVRE KİRLİLİĞİ HABERLERİNİN DİJİTAL GAZETELERDE SUNUMU

Author:

Number of pages: 97-112
Year-Number: 2021-53

Abstract

Doğal kaynakların hızlı bir şekilde tüketilmesi, sanayileşme ile ortaya çıkan çeşitli kirlilik türleri ve çevresel atıklar günümüzde insan sağlığını derinden etkileyen önemli çevresel problemleri oluşturmaktadır. Çevre kirliliğinin önlenmesine ve çevre-insan sağlığına yönelik medyada yer alan haberler, etkin bir tartışma platformunun oluşturulması ve kişilerin, uzmanların ve kurumların bir araya getirilmesi açısından önem teşkil etmektedir. Günümüzde geleneksel gazeteler, dijitalleşmeyle birlikte internet yayıncılığına yoğunluk vermeye başlamışlardır. Dijital gazetelerin, çevre kirliliğine yönelik haberleri hızlı, güncel ve zengin öğelerle destekleyerek okuyucuya sunması, toplumsal farkındalığın oluşmasında oldukça önemli görülmektedir. Çalışmada 1-31 Ocak 2021 tarihleri arasında Türkiye’de en yüksek tıklanılırlığa sahip dijital gazetelerden olan Hürriyet, Milliyet ve Sözcü gazetelerinin çevre kirliliğine yönelik haberleri içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Dijital gazetelerde çevre kirliliğine ilişkin haberlerin nasıl dağılım gösterdiği, hangi sayfalarda yer aldığı, kaynağının/yazarının kim olduğu ve hangi temaların ön plana çıktığı üzerine değerlendirmelerde bulunulmuştur.

 

Keywords

Abstract

Today, the rapid consumption of natural resources, various types of pollution and environmental wastes resulting from industrialization constitute important environmental problems that deeply affect human health. The news in the media about the prevention of environmental pollution and environment-human health contributes to the creation of an effective discussion platform and to bring people, experts, and institutions together. In recent years, traditional newspapers have started to concentrate on internet publishing with digitalization. In this respect, it is very important for digital newspapers to present the news about environmental pollution to the reader by supporting them with fast, up-to-date, and rich elements. In this study, the news about environmental pollution of the newspapers Hürriyet, Milliyet and Sözcü, which are among the digital newspapers with the highest clicks in Turkey between 1-31 January 2021, were analyzed by content analysis method. In this context, it has been evaluated how the news about environmental pollution in digital newspapers is distributed, on which pages it takes place, who the source/author is, and which themes come to the fore.

 

Keywords