LOGOLARDAKİ MİNİMALİST YAKLAŞIMLAR VE BİR LOGO TASARIM UYGULAMASI ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 171-183
Year-Number: 2021-53

Abstract

Bu makaledeki temel amaç sanattaki minimalizm akımının grafik tasarımın önemli bir uygulama alanı olan logo tasarımlarının üzerindeki etkisini örnekler ve uygulamalarla incelemektir. Sosyal hayatın vazgeçilmez bir unsuru olan markalaşma ve buna bağlı olarak kurumsal kimlik uygulamaları grafik tasarım sanatının içinde önemli bir yer kaplamaktadır. İçinde bulunduğumuz zaman dilimi daha önce hiçbir dönemde olmadığı kadar hızlı akan ve bizlere çok fazla görsel materyal maruz bırakan bir mekân sunmamaktadır. 20 yy. sanat akımları kuşkusuz çok fazla unsuru etkisi altına aldı. Bu akımların en önemlilerinden biri olan minimalizm grafik tasarımın sadeliği ve ayrıntıdan arındırma anlayışına yakınlığından dolayı bu alanı daha çok etkisi altına aldığı söylenebilir. Grafik tasarım sanatında da diğer sanatlar gibi zamanın değişimine ve gelişimine bağlı olarak tasarım anlayışında değişiklikler yaşamıştır. Bu değişiklikleri takip eden kurumlar amblem ve logolarını yeniden düzenleme ihtiyacı duymuştur. Bu kapsamda yeniden oluşturulan çeşitli markalara ait logolar incelenip yorumlanmıştır. Bu yorumlardan yola çıkarak Gürbüzler kuruyemiş markasına ait logo tasarımı yeniden ele alınarak çeşitli revizeler uygulanmıştır.

Keywords

Abstract

The The main aim of this study is to investigate the effects of the minimalism movement in art on logo design, which is an important practical area of graphic design, via samples and practices. Branding, which is an indispensable element of social life, and consequently, institutional identity practices are important parts of the art of graphic design. The time period we are in does not offer a space that flows faster than ever before and exposes us too much visual material. The art movements of the 20th century have undoubtedly influenced numerous things. It can be stated that the minimalism movement, which is undoubtedly one of the most important of these movements, influenced the field of graphic design due to its proximity to the essence of the field. Just as in other fields of art, various changes in the sense of design have also occurred in graphic design based on the changes and developments of the time. The institutions that follow these changes have experienced the need to rearrange their emblems and logos. Within this framework, the rearranged logos of various brands were examined and interpreted. Based on these interpretations, the logo design of the dried nuts brand, Gürbüzler, was reevaluated and revised.

Keywords