MERZİFONLU ÂŞIK MUSA ASLAN TÜRKÜLERİNİN MÜZİKAL ANALİZİ

Author:

Number of pages: 31-56
Year-Number: 2021-53

Abstract

Âşıklık geleneği ve bu geleneğin toplum içerisinde sürdürülebilirliği bilhassa Anadolu coğrafyasında varlığını her daim koruyan sözlü kültürümüzün temel unsurlarındandır. Bu gelenek içerisinde Gazilerovacığı olarak bilinen Amasya ili Merzifon, Suluova ve Gümüşhacıköy’ü kapsayan bölgelerin önemli bir yeri vardır. Tarihi süreçte yörede yaşamış âşıklar arasında Kul Fakır, Biçare, Abdali, Fakir Ali, Turab Ali, Fukara Derviş, Âşık Dursun, Dervişoğlu, Kul Hüseyin gibi önemli şahsiyetlerden birisi de Âşık Musa Aslan’dır. Bu çalışma, özelinde Âşık Musa Aslan’ın yaşamını, halk kültürüne olan katkılarını, kaynaklık ettiği yöre türkülerinin müzikal anlamda analizlerini konu edinmekte; genelinde ise âşıklık geleneğe dair bilgilere yer vermektedir. Çalışmanın problemi “Âşık Musa Aslan kimdir, kaynaklık ettiği eserler nelerdir ve bu eserlerin analizleri nasıldır?” sorusuyla şekillendirilmiştir. Yapılan araştırmada Âşık Musa Aslan’ın kaynak kişi olarak kayıtlarda yer aldığı ve tamamı TRT Müzik Dairesi Yayınları THM Repertuarında bulunan 9 eseri incelenmiştir.

Keywords

Abstract

The tradition of “ aşıklık” and the sustainability of this tradition in the society are the basic elements of our oral culture, which has always preserved its existence, especially in the Anatolian geography. Within this tradition, the regions covering Merzifon, Suluova and Gümüşhacıköy in the province of Amasya, known as Gazilerovacık, have an important place. Among the minstrels who lived in the region in the historical process, one of the important personalities such as “”Kul Fakir”, “Biçare”, Abdali, “Fakir” Ali, Turab Ali, “Fukara” Derviş, Âşık Dursun, Dervişoğlu, Kul Hüseyin is Âşık Musa Aslan. This study specifically focuses on the life of Âşık Musa Aslan, his contributions to folk culture, and musical analysis of the local folk songs he sourced; In general, it includes information about the tradition of “aşıklık”. The problem of the study is “Who is Minstrel Musa Aslan, what are the works that he sourced and how are these works analyzed?” shaped by the question. In the research, 9 works of Âşık Musa Aslan, which are included in the records as the source person and all of them in the TRT Music Department Publications THM Repertoire, were examined.

 

Keywords