YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ İÇ MİMARİ TASARIM VE SUNUM ARAÇLARINDA BULUT TABANLI BİR YAZILIM: COOHOM ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

Author:

Number of pages: 589-610
Year-Number: 2021-54

Abstract

İç mimarlık; tasarım, sunum, üretim ve uygulama süreç basamaklarını içeren çok yönlü bir disiplindir. Mesleki süreçte birçok araçtan faydalanılmaktadır. Böylece etkin bir biçimde nihai sonuca ulaşılmaktadır. Teknoloji etkisiyle iç mimarlık araçları zaman içerisinde değişim ve çeşitlilik göstermiştir. Günümüzde devam eden geleneksel sistemde tasarım-sunum süreci elle çizim aletleri kullanılarak yürütülürken teknolojinin ilerlemesiyle birlikte günümüz uygulamalarına bilgisayar desteği gelmiştir. Son yıllarda geliştirilen birçok yazılım, bilgisayarlar ve tabletler aracılığıyla iç mimarlığın tasarım-sunum sürecine olanaklar sunmaktadır. Tasarımın panoramik deneyimlenebilmesine olanak veren 360° görüntü, sanal gerçeklik gözlükleriyle gezilebilen mekânlar ve gerçekle program çıktısının ayırt edilemeyeceği realitede mekân görselleri oluşturabilme bu olanaklar içerisindedir. Kullanılan yazılımların algoritmik yapıları gereği aslında disiplin içerisinde uzun süredir faydalanılan yapay zekânın rolü günümüzde çok daha fazladır. Çalışmada yapay zekâ destekli, bulut tabanlı bir tasarım ve sunum aracı olan Coohom yazılımının örnek olay üzerinden deneyimlenmesi hedeflenmektedir. Elde edilecek verilerle yapay zekânın günümüzde iç mimarlığa sunduğu olanakların analizi sunulacaktır.

Keywords

Abstract

Interior architecture is a versatile discipline that includes design, presentation, production, and implementation processes. Many tools are used in the profession’s processes. Thus, the ultimate result is reached effectively. Due to the impact of technology, interior architecture tools have changed and diversified over time. While the design and presentation process in the traditional system that is ongoing nowadays is carried out using free-hand drawing tools, computer support has come to today's applications along with the developing technology. Many software developed in recent years is offered possibilities for the design and presentation process of interior architecture via computers and tablets. 360° view that allows the panoramic experience of the design, the spaces that can be experienced with VR glasses and the creation of space visuals in a reality which the reality and the program output cannot be distinguished is among these possibilities. Actually, on account of the algorithmic structures of the software used, the role of AI, which has been utilized in the profession for a long time is much more nowadays. The study aims to experience Coohom software which is AI-powered, cloud computing-based design and presentation tool, through the case study. Due to the data to be obtained, it will be possible to analyze the possibilities that AI offers to interior architecture today.

Keywords