İDEALDEN GERÇEĞE DÖNÜŞEN PİYASA: E-TİCARET PLATFORMLARI ÖZELİNDE TAM REKABET PİYASASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 15-42
Year-Number: 2021-54

Abstract

Bir piyasanın temel işlevi, bilginin alıcılar ve satıcılar arasında daha sorunsuz bir şekilde akmasını sağlayarak talep ve arz eşleşmesini kolaylaştırmaktır. Bu bağlamda, elektronik pazarlar çevrimiçi işlem platformları yaparak hem alıcıların hem de satıcıların elde edebileceği birçok avantajın var olduğunu göstermiştir. Tüketiciler, fiyatlar ve ürünler hakkındaki bilgileri çok kolay ve hızlı bir şekilde, sadece bir “tıklama” ile bulabilmektedir. E-ticaret platformlarındaki satıcılar, diğer satıcıların fiyat stratejilerini görebilmekte ve karşılaştırabilmektedir, dolayısıyla pazar daha şeffaftır. Satıcılar, ilgili menü maliyetlerini ödemeden fiyatlarını değiştirebilmektedirler. E-ticaret platformundaki satıcıların kar marjları rekabet etmekte böylece hepsi maliyet üzerinden fiyatlandırma yapmak zorunda kalmaktadır. Satıcılar birçok farklı ülkede bulunan tüketicilere ulaşabilmekte ve aynı zamanda tüketiciler de dünyanın neresinde olursa olsun bir e-ticaret platformunda yer alan bir satıcıya ulaşabilmektedir. Bir e-ticaret platformunu kullanan çok sayıda alıcı ve satıcı bulunmaktadır. E-ticaret platformu aynı (homojen) ürünlerden oluşmaktadır. Bu koşullar dikkate alındığında e-ticaret platformlarının piyasa yapısının iktisadın ideal olarak tanımladığı Tam Rekabet Piyasasına yakınsadığı görülmektedir.

Keywords

Abstract

The main function of a market is to facilitate the matching of demand and supply by allowing information to flow more smoothly between buyers and sellers. In this regard, electronic marketplaces have shown that there are many advantages that both buyers and sellers can achieve by building online trading platforms. Consumers can find information about prices and products very easily and quickly, with just a "click". Sellers on e-commerce platforms can see and compare the price strategies of other sellers, so the market is more transparent. Sellers can change their prices without paying the relevant menu costs. The profit margins of the sellers in the e-commerce platform compete, so they all have to price on cost. Sellers can reach consumers in many different countries, and consumers can also reach a seller on an e-commerce platform wherever they are in the world. There are many buyers and sellers using an e-commerce platform. The e-commerce platform consists of the same (homogeneous) products. When these conditions are taken into account, it is seen that the market structure of e-commerce platforms converges to the Perfect Competition Market, which economics describes as ideal.

Keywords